Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 August 2021

Hotararea nr. 245 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 246 - privind aprobarea prelungirii valabilitatii termenului documentatiei de urbanism “Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al municipiului Husi, judetul Vaslui” pâna la data aprobarii, în conditiile legii, a noii documentatii de urbanism, dar nu mai mult de 5 ani
Hotararea nr. 247 - privind alocarea sumei de 200.000 lei în bugetul local, reprezentând suplimentarea sprijinului financiar acordat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.73 din 25.03.2021, ASOCIATIEI “CLUBUL SPORTIV HUSANA” - (ANEXA)
Hotararea nr. 248 - privind aprobarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2021- (ANEXA)
Hotararea nr. 249 - privind alocarea sumei de 26.598,13 lei cu TVA catre Gradinita cu Program Prelungit nr.10 Husi
Hotararea nr. 250 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reparatii garsoniera str.Calea Basarabiei bl.G.2, sc.A, ap.18, etajul 4, proprietatea Municipiului Husi, din municipiul Husi, judetul Vaslui“ - (ANEXA)
Hotararea nr. 251 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca Gradinita cu Program Prelungit nr.2 din municipiul Husi, judetul Vaslui“ - (ANEXA)
Hotararea nr. 252 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Reamenajare loc de joaca Gradinita cu Program Prelungit nr.7 din municipiul Husi, judetul Vaslui“ - (ANEXA)
Hotararea nr. 253 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Lucrari de extindere retele de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera din municipiul Husi, judetul Vaslui“ - (ANEXA)
Hotararea nr. 254 - privind alocarea sumei de 150.000 lei catre Parohia “Sf.Toma” Husi necesara pentru continuarea lucrarilor la Biserica “Sf.Apostol Andrei” din cartierul Dric.3
Hotararea nr. 255 - privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 500.000 lei reprezentând contributia pentru asigurarea cheltuielilor de functionare ale Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 256 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul ”Program reparatii strazi 2021” - (ANEXA)
Hotararea nr. 257 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Husi, judetul Vaslui (ANEXA) 
Hotararea nr. 258 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - (ANEXA)
Hotararea nr. 259 - privind rectificarea bugetului local – etapa august 2021 - (ANEXA)
Hotararea nr. 260 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa august 2021 - (ANEXA)
Hotararea nr. 261 - privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 262 - privind declararea unor terenuri situate în municipiul Husi ca bunuri de uz si de interes public local - (ANEXA)
Hotararea nr. 263 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 299 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Ioan G.Vântu nr.1, catre domnul Costache Florin-Claudiu, aferenta imobilului  cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 264 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 32,30 mp, situat pe strada Calea Basarabiei nr.91.A, teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi - (ANEXA)
Hotararea nr. 265 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 292 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ioan Slavici nr.13, catre actualul concesionar, doamna Munteanu Mirela 
Hotararea nr. 266 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 14 Iulie nr.10, bl.34, sc.A, et.2, ap.6, catre actualul chirias, doamna Nestian Angela
Hotararea nr. 267 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.18, bl.13, sc.A, et.4, ap.1, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre doamna Cojan Camelia, actualul chirias
Hotararea nr. 268 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire locuinta, anexa gospodareasca cu destinatia de magazie, foisor si împrejmuire proprietate”, municipiul Husi, T.18, P.2110, CF 72966, judetul Vaslui, beneficiar Popovici Alina- Georgiana - (ANEXA)
Hotararea nr. 269 - privind aprobarea constituirii dreptului de superficie în favoarea Municipiului Husi, judetul Vaslui, pentru terenul în suprafata de 858 mp, situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.103, identificat în C.F. 71484, proprietatea Parohiei “Sf. Toma”  - (ANEXA)
Hotararea nr. 270 - privind aprobarea vânzarii locuintei situata în municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.5, Camin.1, sc.A, parter, ap.2, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre domnul Mancas Constantin, actualul chirias
Hotararea nr. 271 - privind acordul Consiliului Local al municipiului Husi pentru desfasurarea activitatii de învatamânt prescolar a Gradinitei cu Program normal nr.4 Husi