Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Decembrie 2018

Hotararea nr. 361 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 362 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului în suprafata de 48496 mp situat în Soseaua Husi - Averesti, Tarla 3, Parcela 48, proprietatea Municipiului Husi, în doua loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 363 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 151 din 11.05.2018 si pentru abrogarea art.2 din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.204 din 28.06.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 364 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat în municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.25, parter, in incinta Dispensarului medical nr.1, în vederea desfasurarii activitatii medicale - (Anexa)
Hotararea nr. 365 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 38,66 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.81.A, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 366 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Eroilor nr.6, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 367 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 77272 în suprafata de 218 m.p, situata în strada Sergent Major Erou Arhire Stefan nr.2, proprietateamunicipiului Husi, în 4 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 368 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinta unifamiliala, în municipiul Husi, strada Luceafarul nr.6, judetul Vaslui, C.F. 70839, beneficiar Mocanu Romica - (Anexa)
Hotararea nr. 369 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire teren multisport pentru tenis si baschet, municipiul Husi, strada Moldovei nr.37, judetul Vaslui, C.F. 76316, beneficiar SC "ALVALIV" SRL - (Anexa)
Hotararea nr. 370 - privind modificarea contractului de concesiune nr. 1452 din 16.01.2014 încheiat cu dr.Codaescu D.Maricela, pentru spatiul cu destinatia de cabinet medical
Hotararea nr. 371 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 372 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 373 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)