Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Septembrie 2022

HOTARAREA NR.321 - privind respingerea plangerii prealabile nr.26937/29.08.2022 formulatade catre domnul consilier av. Radu Bobirnat impotriva Hotararilor Consiliului Local al municipiului Husi nr.306, 307, 314, 315, 316, 317 din 25 august 2022
HOTARAREA NR.322 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi”, in vederea implementarii proiectului “Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi” cod SMIS 117872, ca urmare a cresterii preturilor - (Anexa)
HOTARAREA NR.323 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare Termica/Modernizare Sediul Primariei Municipiului Husi”, cod SMIS 117872, urmare a cresterii preturilor - (Anexa)
HOTARAREA NR.324 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apasi apauzatadin judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a partii cota de co-finantare a cheltuielilor eligibile ale proiectului - (Anexa)
HOTARAREA NR.325 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.436 din 22.12.2020, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in Educatie, infiintate in unitatile de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Husi
HOTARAREA NR.326 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.274 din 30.09.2021, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.337 din 08.11.2021
HOTARAREA NR.327 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie Prelungire strada Dosoftei si legatura cu strada Dr.Corneliu Adamesteanu din municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
HOTARAREA NR.328 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi,judetul Vaslui“ - (Anexa)
HOTARAREA NR.329 - privind aprobarea “Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2022-2023” - (Anexa)
HOTARAREA NR.330 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii «Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi», str. General Teleman, nr.15, bloc 19, parter, judetul Vaslui - (Anexa)
HOTARAREA NR.331 - privind aprobarea repartizarii unei locuinte ANL, situata in Soseaua Husi-Stanilesti, persoanei aflate pe lista privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor depuse in vederea obtinerii de locuinte din fondul ANL, aprobataprin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
HOTARAREA NR.332 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi, jud.Vaslui - (Anexa)
HOTARAREA NR.333 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 79822 in 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 78849 in 4 loturi distincte si cu nr. cadastral 80124 in 2 loturi distincte, situate in Cartier Dric 2
HOTARAREA NR.334 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Meleti Istrati, nr.6, bl.23, sc.C, et.4, ap.38, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Flot Ecaterina, actualul chirias
HOTARAREA NR.335 - privind modificarea tarifului de calatorie la transportul public local de calatori efectuat prin curse regulate in municipiul Husi, judetul Vaslui
HOTARAREA NR.336 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia, Municipiul Husi”, judetul Vaslui - (Anexa)
HOTARAREA NR.337 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreazaconsumuri energetice mari - (Anexa)
HOTARAREA NR.338 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui” - (Anexa)
HOTARAREA NR.339 - privind rectificarea bugetului local -etapa septembrie 2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR.340 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa septembrie 2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR.341 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 77567 in 2 loturi distincte si cu nr. cadastral 70510 in 2 loturi distincte situate in municipiul Husi
HOTARAREA NR.342 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.A, ap.3, parter, judetul Vaslui