Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Decembrie 2022

HOTĂRÂREA NR. 415 - privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Soseaua de centura (VO) a municipiului Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 416 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 417 - privind aprobarea schimbarii sediului social al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi in incinta Salii de Sport situata in Municipiul Husi, str.A.I.Cuza, nr.12, cam.7
HOTĂRÂREA NR. 418 - privind aprobarea schimbării numelui titularului contractului de închiriere al imobilului situat în municipiul Huși, Aleea M. Kogalniceanu, nr.2, bl.10, sc.B, et.4, ap.3, județul Vaslui
HOTĂRÂREA NR. 419 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în str. Stefan cel Mare, nr.16, bl.L5, sc.A, et.3, ap.16, către actualul chiriaș, Halauca Daniel
HOTĂRÂREA NR.420 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 421 - privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile publice fara personalitate juridica, de subordonare locala, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
HOTĂRÂREA NR.422 - privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
HOTĂRÂREA NR.423 - privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
HOTĂRÂREA NR.424 - privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
HOTĂRÂREA NR.425 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 426 - privind aprobarea contributiei proprii la cheltuielile totale ale proiectului cu finantare europeana nerambursabila „Învăţăm prin joacă – activităţi educaţionale recreative pentru facilitarea procesului de învăţare al copiilor” depus în cadrul POCU 2014-2020, cod MYSMIS 154092, la realizarea caruia participa in calitate de membru/Partener 3 Scoala Gimnazială “Anastasie Panu” din Huşi
HOTĂRÂREA NR.427 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, în vederea implementarii proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, ca urmare a cresterii preturilor - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.428 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, urmare a actualizarii indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnic - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.429 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructura” din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”SMIS 125731. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.430 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie „Rest de executat-Construire Gradinita nr.8 din Husi” din cadrul proiectului integrat „Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane”SMIS 125731. - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.431 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului„Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” SMIS 125731, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.432 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investiţie “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1”, în vederea implementarii proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.433 - privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” cod SMIS 138389, urmare a actualizarii indicatorilor tehnoico-economici la faza Proiect tehnic - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 434 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.435 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2023 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.436 - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2023 în cazul persoanelor fizice -utilizatori casnici
HOTĂRÂREA NR.437 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.438 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2023 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
HOTĂRÂREA NR.439 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2023 - (Anexa)
HOTĂRÂREA NR.440 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2023 - (Anexa)