Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Noiembrie 2013

Hotararea nr. 189 - privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 190 - privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.34 din 28.02.2013 privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 2013 - (Anexa)
Hotararea nr. 191 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 192 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2014 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 193 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 194 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 195 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare  ce se va utiliza in anul fiscal 2014 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
Hotararea nr. 196 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014  - (Anexa)
Hotararea nr. 197 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 198 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2014 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 199 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 200 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 585 mii lei reprezentand venituri proprii buget local, cote defalcate din impozit pe venit si sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate - (Anexa)
Hotararea nr. 201 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
Hotararea nr. 202 - privind aprobarea darii in folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 42,58 mp, situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.9, incinta Primariei Municipiului Husi – Corp B, judetul Vaslui, catre Asociatia Pensionarilor 2000 Husi, in vederea functionarii biroului asociatiei si clubului pensionarilor - (Anexa)
Hotararea nr. 203 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.21, in incinta Stomatologiei, in vederea desfasurarii activitatii medicale in sistem de “tura-contratura” - (Anexa)
Hotararea nr. 204 - privind modificarea contractului de concesiune nr.8753 din 02.04.2002 incheiat cu Dorofte Dragos - (Anexa)
Hotararea nr. 205 - privind aprobarea predarii unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 206 - privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute  asupra terenurilor din domeniul public, ocupate cu instalatiile de alimentare cu energie electrica a punctelor de aprindere din cadrul sistemului de iluminat public, catre E-ON Moldova Distributie S.A - (Anexa)
Hotararea nr. 207 - vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 77 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada 14 Iulie nr.6.A - (Anexa)