Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Ianuarie 2019

Hotararea nr. 06 - privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere având ca obiect spatii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale si terenuri pe care sunt amplasate chioscuri
Hotararea nr. 07 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, Aleea Stadionului nr.2, bl.18, sc.D, et.4, ap.78, judetul Vaslui
Hotararea nr. 08 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, nr.9.A, bl. ANL.2, sc.B, et.3, ap.13
Hotararea nr. 09 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere nr. 4810 din 12.04.2000, de pe numele Polojan Aurica(casatorita Ionita) pe numele Ionita Petru si aprobarea schimbarii locuintei din strada Stefan cel Mare nr.4 cu locuinta situata în Soseaua Husi-Stanilesti nr.5, Camin 1, sc.A, ap.9
Hotararea nr. 10 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului situat în strada 1 Decembrie nr.37, bl.8, sc.A, et.3, ap.13, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 11 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6, sc.C, et.4, ap.60, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 12 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 90 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr. 94.C -(Anexa)
Hotararea nr. 13 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 -(Anexa)
Hotararea nr. 14 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numar cadastral 76411 în suprafata de 888 mp, situat în strada Stefan cel Mare nr.55 ( Bazar), proprietatea municipiului Husi, în 2 loturi distincte -(Anexa)
Hotararea nr. 15 - preluarea în administrare de catre Consiliul Local al municipiului Husi a infrastructurii serviciului public de alimentare cu energie termica aflata în administrarea SC "URBAN CALOR" SRL HUSI -(Anexa)
Hotararea nr. 16 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala -(Anexa)
Hotararea nr. 17 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul -(Anexa)
Hotararea nr. 18 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire Centru comercial, cu amenajare parcare, acces , totem , imprejmuire, Soseaua Husi-Stanilesti nr.2.C, C.F. 75937 , municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar SC Rental Business Solutions SRL Bucuresti -(Anexa)
Hotararea nr. 19 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 20 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 21 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 22 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 23 - privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 24 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2019-2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 25 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 26 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 27 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura Municipala ”Alexandru Giugaru” Hu?i, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 28 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 29 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2019 -(Anexa)
Hotararea nr. 30 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2019 -(Anexa)
Hotararea nr. 31 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2019 -(Anexa)
Hotararea nr. 32 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUSI pentru anul 2019 -(Anexa)
Hotararea nr. 33 - privind modificarea anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 134/26.04.2018 privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2019
Hotararea nr. 34 - privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure, cuantumul acestora precum si metodologia de acordare a ajutoarelor, altele decât cele prevazute expres în Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat -(Anexa)
Hotararea nr. 35 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2019 -(Anexa)
Hotararea nr. 36 - privind aprobarea, pentru anul 2019, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001
Hotararea nr. 37 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, str.Melchisedec nr.4, in anul financiar 2019
Hotararea nr. 38 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2019
Hotararea nr. 39 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr.Vicenzo Morinello in anul financiar 2019
Hotararea nr. 40 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie «Lucrari de reabilitare canal termic din cadrul Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir", al Colegiului National "Cuza Voda" si al Scolii Gimnaziale "Anastasie Panu " de pe strada Mihail Kogalniceanu, din municipiul Husi » -(Anexa)
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea realizarii si depunerii de documentatii in vederea accesarii unei finantari europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai pu?in dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica ?i masuri de simplificare pentru ceta?eni la nivelul administra?iei publice locale din regiunile mai pu?in dezvoltate”
Hotararea nr. 42 - privind aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” SMIS 128787 in vederea accesarii unei finantarii europene nerambursabile in cadrul Progrmului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” -(Anexa)
Hotararea nr. 43 - privind acordarea avizului de principiu pentru aprobarea înfiintarii Traseului nr.3 de transport public local de calatori:Corni- Raiesti -Dric -Zona Industriala- Raiesti- Corni si aprobare a Delegarii de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public local de calatori compus din trei trasee prin curse regulate în Municipiul Husi prin atribuire directa catre SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL, în vederea publicarii în JOUE a anuntului de intentie privind Delegarea de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public Local de Calatori compus din trei trasee prin curse regulate în Municipiul Husi prin atribuire directa catre SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL
Hotararea nr. 44 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi în Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Excelenta Vaslui (CJEVS)
Hotararea nr. 45 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apar?in domeniului privat al municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 46 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77198 în 15 loturi distincte, cu numarul cadastral 76484 în 3 loturi distincte, cu numarul cadastral 76485 în 14 loturi distincte si cu numarul cadastral 77161 în l6 loturi distincte, situate în Cartier Dric.2, proprietatea municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 47 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77113 în 16 loturi distincte si cu numarul cadastral 77226 în 27 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3, proprietatea municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 48 - privind înscrierea definitiva în domeniul privat al Municipiului Husi a imobilului reprezentând apartament cu 1 camera situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, individualizat prin Numar cadastral 70375-C1-U29 -(Anexa)