Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Martie 2018

Hotararea nr. 85 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea scoaterii din inventarul domeniului privat al municipiului Husi a imobilului - constructie situat în strada A.I.Cuza nr.56, urmare a autodemolarii acestuia
Hotararea nr. 86 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor spatii apartinând domeniului public al municipiului Husi, situate în Aleea Stadionului nr.1.A, sub tribuna mare a Stadionului municipal - (Anexa)
Hotararea nr. 87 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.B, et.1, ap.4, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias  - (Anexa)
Hotararea nr. 88 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate în municipiul Husi, Bd.1Mai nr.5, bl.L.1, sc.B, et.2, ap.11 si Soseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.1, sc.A, et.3, ap.13, solicitat de titularii contractelor de închiriere Dumitrascu Monica si Popovici Carmen
Hotararea nr. 89 - privind repartizarea locuintei situata în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.47, bl.RECON, et.3, ap.60, judetul Vaslui, doamnei Grigorie Anca
Hotararea nr. 90 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 91 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Ioan Voda cel Viteaz nr.26.A - (Anexa)
Hotararea nr. 91 - privind preluarea contractului de închiriere a suprafetei de teren de 24,00 mp, situata în domeniul privat al municipiului Husi, strada Crizantemelor nr.24.I, în urma înstrainarii constructiei cu destinatia de garaj
Hotararea nr. 92 - privind preluarea contractului de concesiune asupra suprafetei de teren de 42,5 mp, situat in strada 1 Decembrie nr.25.B, în urma înstrainarii constructiei cu destinatia de Agentie transport persoane
Hotararea nr. 93 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 94 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 95 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2017 a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 96 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2017 a managementului la Casa de Cultura Municipala „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 97 - privind infiintarea unei linii de garda la domiciliu in specialitatea radiologie in cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 98 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.84 din 07.03.2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmite în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 83 din 07.03.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 99 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi în vederea exprimarii votului în Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a Comunei Zorleni, judetul Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui
Hotararea nr. 100 - privind aprobarea prelungirii delegarii gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate, efectuat pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 101 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”, în vederea accesarii unei finantari în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile în educatie, si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 10.2 Cresterea gradului de participare la învatamântul profesional si tehnic si învatare pe tot parcursul vietii - (Anexa)
Hotararea nr. 102 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 103 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren, situat în municipiul Husi, strada I.A.Anghelus, în suprafata de 2683 mp, cu numarul cadastral 70334 - (Anexa)
Hotararea nr. 104 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 105 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 21 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 106 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 22 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 107 - privind reorganizarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi cu personalitate juridica in Directia de Asistenta Sociala Husi cu personalitate juridica, aprobarea organigramei si statului de functii si constituirea Colegiului Director - (Anexa)