Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Mai 2019

Hotararea nr. 159 - privind însusirea modificarilor si completarilor la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 160 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001- (Anexa)
Hotararea nr. 161 - privind darea în administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Husi în administrarea acestuia - (Anexa)
Hotararea nr. 162 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 163 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 11 din 29.01.2019 privind aprobarea vanzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6, sc.C, et.4, ap.60, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 164 - pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.115 din 23.04.2019 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa) 
Hotararea nr. 165 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 117 din 23.04.2019 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 166 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.118 din 23.04.2019 privind aprobarea darii în concesiune a unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, aferente Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 167 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 168 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 4 loturi de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate în zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 169 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 112 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Sergent Major Erou Arhire Stefan nr.2.C, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 170 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 292 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Ioan Slavici nr. 13, catre doamna Munteanu Mirela, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acesteia
Hotararea nr. 171 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 24,00 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.1.A ,judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 172 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77409 în 4 loturi distincte si cu numarul cadastral 77488 în 3 loturi distincte, situate în Cartier Dric.2 , proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 173 - privind aprobareap ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 174 - privind atribuirea denumirii de "Aleea Ana Ipatescu", strazii nou înfiintate, datorita extinderii intravilanului municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 175 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Eroilor nr.8, bl.17, sc.B, parter, ap.1, catre actualul chirias
Hotararea nr. 176 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Soseaua Husi-Stanilesti nr.5,bl.Camin 1, sc.A,parter, ap.7, catre actualul chirias
Hotararea nr. 177 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,et.4,ap.18, catre actualul chirias
Hotararea nr. 178 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Scolii nr.2, bl.33,sc.B,et.3,ap.36, catre actualul chirias
Hotararea nr. 179 - privind acordarea unui mandat special domnului Zlatan Costica, în calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUSI pentru numirea domnului ing.Teodor Rotaru în functia de administrator
Hotararea nr. 180 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 181 - privind alocarea de fonduri in anul 2019, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
Hotararea nr. 182 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi , punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43 - (Anexa)
Hotararea nr. 183 - privind alocarea de fonduri in anul 2019, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotararea nr. 184 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
Hotararea nr. 185 - privind alocarea de fonduri in anul 2019, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4
Hotararea nr. 186 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4 - (Anexa)
Hotararea nr. 187 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 62.140 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, T.57, P. 3937, 3950, 3947, 3943, 3941, 4651, 4650, 4649 - (Anexa)