Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Septembrie 2021

Hotararea nr. 274 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi în Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 275 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 276 - privind organizarea evaluarii finale a managementului la Biblioteca Municipala ”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 277 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea finala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 278 - privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Casa de Cultura Municipala „Alexandru Giugaru” Husi si a Caietului de obiective pentru intocmirea proiectului de management, in vederea incheierii unui nou contract de management - (Anexa)
Hotararea nr. 279 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reparatii curente Gradinita cu Program Normal nr.3, strada 14 Iulie nr.19, din municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 280 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reparatii acoperis Gradinita cu Program Prelungit nr.10, strada 1 Decembrie nr.26, din municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 281 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reparatii curente Gradinita cu Program Prelungit nr.1, strada Sf.Gheorghe nr.4, din municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 282 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Lucrari de constructie – Inel retea apa, strada Dosoftei – strada Dr.Corneliu Adamesteanu“ din municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 283 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de constructie – Inel retea apa, strada Dosoftei – strada Dr.Corneliu Adamesteanu“ din municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 284 - privind rectificarea bugetului local – etapa septembrie 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 285 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa septembrie 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 286 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 287 - privind solicitarea trecerii sectorului de drum din DN 24A km 96+712-97+525, apartinând domeniului public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin C.N.A.I.R. S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 288 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Desfiintare corp cladire C.1 si construire locuinta, municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.151, judetul Vaslui, beneficiar Cristea Anca - (Anexa)
Hotararea nr. 289 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor –terenuri cu nr.cadastral 79479 în 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 78971 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 79498 în 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 78965 în 3 loturi distincte si cu nr. cadastral 77934 în 2 loturi distincte situate în cartier Dric.2
Hotararea nr. 290 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor- terenuri cu nr. cadastral 77842 în 2 loturi distincte, cu numarul cadastral 78871 în 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 78857 în 4 loturi distincte, cu numarul cadastral 78854 în 6 loturi distincte, cu numarul cadastral 78986 în 2 loturi distincte, cu numarul cadastral  78821 în 3 loturi distincte, cu numarul cadastral 79008 în 4 loturi distincte, si cu numarul cadastral 78643 în 3 loturi distincte, situate in Cartier Dric.3
Hotararea nr. 291 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren cu nr.cadastral 78670 în suprafata de 840 mp, situat în strada Barbu Lautaru, proprietatea municipiului Husi, în 3 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 292 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.18, bl.13, sc.B, parter, ap.1, catre actualul chirias, doamna Palcu Mariana
Hotararea nr. 293 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 12 loturi de teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflate în proprietatea municipiului Husi, situate în zona Cartierului Dric - (Anexa)
Hotararea nr. 294 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 4 loturi de teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflate în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 295 - privind aprobarea schimbarii unei locuinte ANL având ca beneficiar pe domnul Buda Gelu
Hotararea nr. 296 - privind aprobarea repartizarii unei locuinte din fondul locativ de stat conform listei de prioritate pentru acordarea locuintelor cetatenilor ale caror dosare au fost admise în vederea obtinerii unei locuinte din fondul locativ de stat, aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Husi nr.193 din 15.04.2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 297 - privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii „Proiect tip – Construire cresa mare”, strada Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Husi, judetul Vaslui