Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 07 Iulie 2016

Hotararea nr. 06 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2016
Hotararea nr. 07 - privind alegerea viceprimarului Municipiului Husi
Hotararea nr. 08 - privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 300 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Stefan Dimitrescu nr.5, catre doamna Frumuzache Angelica
Hotararea nr. 09 - privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 300 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Stefan Dimitrescu nr.7, catre domnul Fulgenzi Enrico
Hotararea nr. 10 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 4 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in zona Dric nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 11 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 129 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, intersectia strazilor Ciprian Porumbescu si Ieremia Movila , judetul Vaslui
Hotararea nr. 12 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 91 din 30.03.2016 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in municipiul Husi, strada Doctor N.Lupu nr.25, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 13 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, et.4, ap.20
Hotararea nr. 14 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 15 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.1073 din 01.01.2012 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada Jomir, in fata bl.13, in suprafata de 15,90 mp
Hotararea nr. 16 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.34319 din 01.01.2012 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada Scolii, lipit de gardul Stadionului, in suprafata de 24,20 mp
Hotararea nr. 17 - privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 18 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor pentru tineri destinate inchirierii conform Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Hotararea nr. 19 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996
Hotararea nr. 20 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 21 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 22 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)