Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Decembrie 2013

Hotararea nr. 213 - privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2014-2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 214 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 215 - privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 216 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 217 - privind aprobarea cuantumului tarifelor si preturilor utilizate de S.C. PARCURI VERZI S.R.L. HUSI, pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2014
Hotararea nr. 218 - privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 58 din 19.03.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 219 - privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C. PARCURI VERZI HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din municipiul Husi   prin concesiune nr. 11527 din 02.05.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 220 - privind aprobarea luarii in administrare de catre Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Husi a unui numar de 839 unitati de compostare individuala si a unui tocator, proprietate a judetului Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 221 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Cartier Recea - (Anexa)
Hotararea nr. 222 - privind aprobarea vanzarii unor loturi de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Recea, pe care sunt construite locuinte
Hotararea nr. 223 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 25,15 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru amenajarea unei cai de acces la strada Calea Basarabiei nr.144, beneficiar SC “PRODCIDU” SRL HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 224 - privind modificarea contractului de concesiune nr.10415 din 12.04.2011 incheiat cu domnul Popa Neculai - (Anexa)
Hotararea nr. 225 - privind atribuirea de denumiri strazilor nou infiintate, datorita extinderii Cartierului Dric.3 si a intravilanului municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 226 -privind aprobarea nomenclaturii stradale a Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 227 - privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul Municipiului Husi in patru zone - (Anexa)
Hotararea nr. 228 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat  in municipiul Husi, Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1,sc.D,et.2,ap.8, de pe numele Sirbu Nicu Daniel, pe numele Sirbu Mihaela
Hotararea nr. 229 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat  in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, nr.9.C, bl.ANL.4, sc.A, et.2, ap.9, de pe numele Filote Ciprian, pe numele Stinga Mariana
Hotararea nr. 230 - privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect spatii comerciale, sedii de partide, cabinete medicale si terenuri pe care sunt amplasate chioscuri - (Anexa)
Hotararea nr. 231 - privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri, spatii si mese(tarabe) aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi - (Anexa)