Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Martie 2021

Hotararea nr. 63 - privind aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarâri cu caracter normativ, supuse adoptarii Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 64 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al municipiului  Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 65 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 66 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 67 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie Reparatii exterioare C1 strada I. Al. Anghelus nr. 10, apartinând Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” din municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 68 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie Lucrari de reparatii interioare si amenajari exterioare din cadrul Cresei Municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 69 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Iojup Radu, municipiul Husi, judetul Vaslui “- (Anexa)
Hotararea nr. 70 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrarile de investitii “Lucrari de reabilitare retele de apa si canalizare menajera în municipiul Husi, judetul Vaslui”- (Anexa)
Hotararea nr. 71 - privind aprobarea sumei de 15.000 lei cu TVA, necesara pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate, în vederea realizarii obiectivului de investitie “Prelungire strada Dosoftei si legatura cu strada Doctor Corneliu Adamesteanu din municipiul Husi, judetul Vaslui “
Hotararea nr. 72 - privind alocarea sumei de 60.000 lei catre Parohia Sf.Dumitru pentru continuarea lucrarilor la obiectivul “Centrul Pastoral - Social Biserica Sf. Dumitru Husi”
Hotararea nr. 73 - privind alocarea sumei de 300.000 lei în bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar ASOCIATIEI “CLUBUL SPORTIV HUSANA”- (Anexa)
Hotararea nr. 74 - privind acordul de achizitii si investitii finantate din cota de dezvoltare aferenta anului 2020 al operatorului de apa si canal – SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 75 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC "Parcuri Verzi & Urban Trans" SRL Husi pentru anul 2021- (Anexa)
Hotararea nr. 76 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2021- (Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2020- (Anexa)
Hotararea nr. 78 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 79 - privind declararea unor terenuri situate în intravilanul municipiul Husi ca bunuri de uz si de interes public local - (Anexa)
Hotararea nr. 80 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 25672 din 14.12.2020 pentru terenul în suprafata de 298 mp situat în municipiul Husi, strada Victor Ion Popa nr.70
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea reevaluarii patrimoniului Municipiului Husi la data de 28.02.2021- (Anexa)
Hotararea nr. 82 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 5308 din 08.06.1999 pentru terenul în suprafata de 58,90 mp situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai nr.3.A, teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 83 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 78083 în 7 loturi distincte si cu numarul cadastral 78015 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric 2 - (Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 78558 în 2 loturi distincte, cu numarul cadastral 78593 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 78124 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.3- (Anexa)
Hotararea nr. 85 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 2 loturi de teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situate în strada Tudor Arghezi nr.23 si nr.25- (Anexa)
Hotararea nr. 86 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.3, catre actualul chirias
Hotararea nr. 87 - privind aprobarea repartizarii locuintei ANL situata în Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.B, bl.ANL.3, sc.C, et.1, ap.7, persoanei aflata pe lista de prioritate în solu?ionarea cererilor depuse în vederea obtinerii de locuinte din fondul A.N.L.- tineri necasatoriti, aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019- (Anexa)
Hotararea nr. 88 - privind repartizarea garsonierei situata în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.47, bl.RECON, et.2, ap.43, judetul Vaslui, catre doamna Dascalu Emilia