Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Iunie 2014

Hotararea nr.  101 - privind suplimentarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Husi, aprobat prin H.C.L. nr. 10 din 30.01.2014
Hotararea nr.  102 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI - (Anexa)
Hotararea nr.  103 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr.  104 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr.  105 - privind rectificarea bugetului local – etapa iunie 2014 - (Anexa)
Hotararea nr.  106 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.07.2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 107 - privind aprobarea schimbarii titularilor unor contracte de inchiriere
Hotararea nr.  108 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in intravilanul municipiului Husi, Piata Agroalimentara, in suprafata de 3225 mp, cu numarul cadastral 72308, inscris in cartea funciara 72308 - (Anexa)
Hotararea nr.  109 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in intravilanul municipiului Husi, T.3, P.48, in suprafata de 55003 mp, cu numarul cadastral 70476, inscris in cartea funciara 70476  - (Anexa)
Hotararea nr.  110 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii terenului in suprafata de 372 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Petru Filip nr.5.A
Hotararea nr.  111 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.18, bl.L.4, sc.B, et.4, ap.22, catre actualul chirias
Hotararea nr.  112 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric ,judetul Vaslui  - (Anexa)
Hotararea nr.  113 - privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr.21 din 30.01.2014 pentru aprobarea inventarului terenurilor disponibile  pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2014 - (Anexa)
Hotararea nr.  114 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Victor Ion Popa nr.53, catre Gusel Ghiorghita, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr.  115 - privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 6 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea amplasarii unor mese, situat in intravilanul municipiului Husi, strada General Teleman (fost Piata Victoriei) bl.4,sc.A,parter, judetul Vaslui, beneficiar S.C. “AFRO FOODS” SRL HUSI
Hotararea nr.  116 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr.  117 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 24,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada General Dabija Neculai, in vederea construirii unui garaj - (Anexa)