Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Martie 2015

Hotararea nr. 52 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2015
Hotararea nr. 53 - privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului FILIP COSMIN ADRIAN
Hotararea nr. 54 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2014 a  managementului  la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 55 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2014 a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 56 - privind aprobarea rectificarii bugetului local – etapa martie 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 57 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-etapa martie 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 58 - privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL HUSI
Hotararea nr. 59 - privind alocarea de fonduri in anul 2015, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotararea nr. 60 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
Hotararea nr. 61 - privind alocarea de fonduri in anul 2015, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
Hotararea nr. 62 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 63 - privind alocarea de fonduri in anul 2015, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25,Sc. D, parter
Hotararea nr. 64 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 65 - privind alocarea de fonduri in anul 2015, din bugetul local, pentru  serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12
Hotararea nr. 66 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate  oferite de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12 - (Anexa)
Hotararea nr. 67 - privind preluarea unor sectoare de drumuri nationale aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Transporturilor in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi
Hotararea nr. 68 - privind modificarea Hotararii  Consiliului Local al Municipiului Husi nr.33 din 26 februarie 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 69 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 70 - privind modificarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi, sectiunea I „Bunuri Imobile” - (Anexa)
Hotararea nr. 71 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.Doctor Nicolae Lupu nr.24, catre actualul chirias
Hotararea nr. 72 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea aprobarii vanzarii directe a terenului in suprafata de 527 mp, proprietatea Municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Husi-Stanilesti nr.8.A, catre SC GEROSTAR IMPEX SRL HUSI
Hotararea nr. 73 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea aprobarii vanzarii unui teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Stefan Dimitrescu nr.7, catre domnul Fulgenzi Enrico
Hotararea nr. 74 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea aprobarii vanzarii unui teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Stefan Dimitrescu nr.5, catre doamna Frumuzache Angelica
Hotararea nr. 75 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 2 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 76 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 34 mp, apartinand domeniului privat  al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.26.C, nr.cadastral 73970, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 422 mp si a anexei cu suprafata de 44 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in strada Dobrina nr.12.C, catre domnul Sabadac Veronel
Hotararea nr. 78 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, noua Hala Agroalimentara - (Anexa)
Hotararea nr. 79 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara, cladirea veche - (Anexa)
Hotararea nr. 80 - privind aprobarea inchirierii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 103 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Stefan cel Mare, nr.53 - (Anexa)
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 1,20 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.9, in sediul Primariei Municipiului Husi, in vederea amplasarii unui ATM exterior - (Anexa)
Hotararea nr. 82 - privind aprobarea P.U.Z.”Introducere teren in intravilan”, pentru terenul in suprafata de 800 mp, situat in extravilanul municipiului Husi, punct “Lohan”, T.15, P.1733 (corect P 1743), municipiul Husi, judetul Vaslui, beneficiar Radu Ionut Bogdan
Hotararea nr. 83 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren, situat in Husi, strada Octav Hagiu, in suprafata de 5643 mp, cu numarul cadastral 70504 - (Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor terenuri, situate in municipiul Husi, zona Cartier Dric
Hotararea nr. 85 - privind preluarea Contractului de inchiriere nr.1160 din 01.01.2012 pentru terenul situat in municipiul Husi,strada Scolii, in spatele blocului 29, pe care este construit un garaj
Hotararea nr. 86 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric ,judetul Vaslui
Hotararea nr. 87 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala pentru anul 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 88 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 280,34 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.2, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Alexa Gheorghita
Hotararea nr. 89 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren de 600 mp, situata in municipiul Husi, strada Gugiuman Ion, nr.3, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 90 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30899 din 20.12.2004, concesionar d-nul dr.Vasilescu Ioan-Victor, pentru spatiul cabinet stomatologic nr.2, situat  in incinta imobilului “Stomatologie”, in suprafata totala de 35,97 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21