Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Noiembrie 2015

Hotararea nr. 211 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2015
Hotararea nr. 212 - privind darea in folosinta, pe perioada contractului de delegare a gestiunii catre SC ”AQUAVAS” SA a spatiului in suprafata construita de 357,14 mp, situat in Municipiul Husi, str.Stefan cel Mare, nr.18, bl.L.4, parter, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 213 -privind darea in folosinta pe perioada contractului de delegare a gestiunii catre SC. S.C.ECOSALUBRIZARE  PREST S.R.L. a spatiului in suprafata de 110.02 mp situat in Municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.18, bl.L.4,sc.A,parter, judetul Vaslui si a sediilor secundare situate in Municipiul Husi, strada Diaconu Irimia nr.3 strada Husi-Stanilesti nr.2.A, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 214 - privind darea în folosinta, pe perioada contractului de delegare a gestiunii catre SC”PARCURI VERZI” SRL HUSI  a spatiului în suprafata construita de 61,96  mp, situata  in Municipiul Husi, str.1 Decembrie nr.9 ,  Corp B , judetul Vaslui si a spatiului secundar in suprafata de 18.840,14 mp situat in Husi, str. Husi-Voloseni nr.20, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 215 - privind aprobarea Regulamentului –cadru de inchiriere a spatiilor disponibile din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 216 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 178 din 27.08.2015 privind aprobarea vanzarii imobilului situat in municipiul Husi, Fundatura Erou Ursan nr.5,aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 217 - privind  transmiterea  dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata  in municipiul Husi, strada Luceafarul ( fosta str.Crizantemelor) bl.25,lot nr.1, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de garaj
Hotararea nr. 218 - privind  transmiterea  dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata  in municipiul Husi, strada Al.I.Cuza, lot nr.2, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de garaj
Hotararea nr. 219 - privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 201 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Ion Alexandru Anghelus nr.12.A
Hotararea nr. 220 - privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi, cu bunuri aferente Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare menajera - (Anexa)
Hotararea nr. 221 - privind aprobarea predarii unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 222 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 3 loturi de teren in suprafata de  300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in  zona Dric nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 223 - privind aprobarea preluarii Stadionului Municipal Husi  din administrarea SC “PARCURI VERZI” SRL HUSI in administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi
Hotararea nr. 224 - privind aprobarea dreptului de utilizare, de catre Cabinetele Medicale Individuale ce functioneaza in incinta Dispensarului Medical nr.4 situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.14, judetul Vaslui, a spatiului in suprafata de 6,10 mp cu destinatia de grup sanitar - (Anexa)
Hotararea nr. 225 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Retea de canalizare menajera pe strada Ion Cernatescu, in municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 226 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Retea de canalizare menajera pe strada Raiesti, in municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 227 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Reparatie tavan locuinta proprietatea Municipiului Husi, strada Al.I.Cuza nr.56, municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 228 - privind aprobarea intocmirii unui proiect pentru realizarea sistematizarii verticale si utilitati din cadrul obiectivului de investitii “Folosinta generala blocuri A.N.L.60 apartamente, municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.74-76”
Hotararea nr. 229 - privind aprobarea intocmirii documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru obiectivul Hala Agroalimentara Husi
Hotararea nr. 230 - privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conformLegii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 231 - privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere avand ca obiect, spatii aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, strada Piata Victoriei, Noua Hala Agroalimentara
Hotararea nr. 232 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 233 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 234 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 235 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 236 -  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 237 - privind desemnarea d-lui Leon Gica manager interimar la Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 238 - pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului de functionare/ autorizatiei de alimentatie publica, privind desfasurarea activitatilor comerciale de catre agentii economici pe raza municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 239 - privind aprobarea programului multianual de reparatii strazi in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 240 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2015-2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 241 - privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 242 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiata la data de 30.09.2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 243 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2016 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 244 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 245 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2016  - (Anexa)
Hotararea nr. 246 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2016 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
Hotararea nr. 247 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 248 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 249 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2016 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 250 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 251 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 2244,1 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA, subventii de la bugetul de stat, sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari si venituri proprii buget local - (Anexa)
Hotararea nr. 252 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-etapa noiembrie 2015 - (Anexa)