Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Noiembrie 2019

Hotararea nr. 361 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 362 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L, întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 363 - privind darea în administrarea Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi a terenului de sport apartinând domeniului privat al municipiului Husi, proprietatea municipiului Husi, situat în strada M.Kogalniceanu nr.11.A, pe care îsi desfasoara activitatea  - (Anexa)
Hotararea nr. 364 - pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.325 din 31.10.2019 privind darea în administrare catre Directia de Asistenta Sociala Husi si Politia Locala Husi a spatiilor din incinta imobilului “Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi”, in care acestea isi desfasoara activitatea, proprietatea U.A.T. Husi, situate in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.17  - (Anexa)
Hotararea nr. 365 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30903 din 20.12.2004, încheiat cu d-na dr. Tîrdea-Postelnicu Rodica, pentru spatiul cabinetului medical individual, situat în incinta imobilului "Dispensar medical nr.1" din B-dul 1 Mai nr.4, bl.25, parter, în suprafata totala de 57,24 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 366 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30898 din 20.12.2004, încheiat cu d-na dr.Oancea Livia, pentru spatiul cabinetului medical individual, situat în incinta imobilului “Stomatologie” din strada 1 Decembrie nr.21, in suprafata totala de 35,97 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 367 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 611 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada A.I.Cuza nr.56 - (Anexa)
Hotararea nr. 368 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 115 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat in strada Al.I.Cuza nr.139.A - (Anexa)
Hotararea nr. 369 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.28, bl.22, sc.B, et.2, ap.3, catre actualul chirias
Hotararea nr. 370 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Scolii nr.2, bl.33, sc.B, et.3, ap.36, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 371 - privind înfiintarea activitatii distincte de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, în cadrul Serviciului de Salubrizare al municipiului Husi, precum si aprobarea Studiului de fundamentare, Regulamentul si Caietul de sarcini pentru activitatea de deratizare, dezinsectie si dezinfectie în municipiul Husi, judetul Vaslui  - (Anexa)
Hotararea nr. 372 - privind alocarea sumei de 40.000 lei catre Episcopia Husilor
Hotararea nr. 373 - privind alocarea sumei de 30.000 lei catre Parohia Sf.Dumitru I – Husi
Hotararea nr. 374 - privind alocarea sumei de 30.000 lei catre Parohia Romano-Catolica “Nasterea Sf.Fecioare Maria” Husi
Hotararea nr. 375 - privind transformarea liniei de garda la domiciliu in specialitatea A.T.I. in linie de garda continua in specialitatea A.T.I. la nivelul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 376 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 377 - privind aprobarea alocarii sumei de 232.250 lei reprezentând contributia Consiliului local al municipiului Husi în cuantum de 10,1% din valoarea cheltuielilor de investitii finantate pentru Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 378 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru resursele necesare realizarii de documentatii in vederea accesarii finantarii europene nerambursabile pentru proiectele cuprinse in “Strategia de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui”, realizata in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui “ cod SMIS 114052  - (Anexa)
Hotararea nr. 379 - privind rectificarea bugetului local – etapa noiembrie 2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 380 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa noiembrie 2019 - (Anexa)