Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Noiembrie 2017

Hotararea nr. 273 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren de 600 mp situata in municipiul Husi, strada Gugiuman Ion nr.21, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 274 - privind modificarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 275 - privind trecerea unor suprafete de teren reprezentand curti constructii aflate in administrarea Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" si a Liceului Tehnologic "Ioan Corivan" Husi in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi, in vederea asfaltarii  - (Anexa)
Hotararea nr. 276 - privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 18 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Alexandru Giugaru nr.1.A - (Anexa)
Hotararea nr. 277 - privind transferul catre asociatia “Grupul de Actiune Locala, Husi – Comunitate Incluziva”, a echipamentelor IT achizitionate in cadrul proiectului “Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala, pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Husi, judetul Vaslui”, cod proiect POCU / 137 / 5 / 1 / 114052, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 278 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 279 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 280 - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 281 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 282 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2018 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 283 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2018 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
Hotararea nr. 284 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 285 - privind completarea Programului multianual de reparatii strazi in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 286 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2019 pentru obiectivul de investitii « Modernizare strazi in Municipiul Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 287 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 221 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere in municipiul Husi si a documentelor conexe la Regulament
Hotararea nr. 288 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 289 - privind aprobarea intocmirii Proiectului de Amenajament pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea UAT Husi
Hotararea nr. 290 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 332.600 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 291 - privind aprobarea depozitarii tuturor tipurilor de deseuri din constructii colectate din municipiul Husi, zona DRIC III, pe un teren in suprafata de 12585 mp  - (Anexa)
Hotararea nr. 292 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si reprezentare a Unitatii Administrativ-Teritoriale Husi. - (Anexa)