Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 August 2018

Hotararea nr. 236 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 237 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii directe a terenului în suprafata de 329 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Ion Minulescu nr.13
Hotararea nr. 238 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 465 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Stefan cel Mare nr.105
Hotararea nr. 239 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat în strada Schit nr.10, bl.H.2, sc.C, et.4, ap.48, catre actualul chirias
Hotararea nr. 240 - privind aprobarea construirii unei alveole reprezentând statie de autobuz strada A.I.Cuza, vizavi de magazinul LIDL - (Anexa)
Hotararea nr. 241 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 4,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Stefan cel Mare, Complex Confin, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 242 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 4,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Alexandru Giugaru nr.4, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 243 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 9,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Eroilor nr.6, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 244 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Eroilor nr.6, jude?ul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 245 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 29,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Sf.Gheorghe nr.2.J, numar cadastral 76330, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 246 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76486 in suprafata de 43431 m.p, situat in Cartier Dric 2, proprietatea municipiului Husi, in 2 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 247 - privind preluarea contractelor de concesiune asupra unor suprafete de teren situate în municipiul Husi, strada Anastasie Panu nr.35, în urma înstrainarii constructiilor cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 248 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 442 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Husi-Voloseni nr.1.C, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 249 - privind aprobarea asocierii Municipiului Husi cu SC "LIDL ROMÂNIA" SCS pentru amenajarea intersectiei intre Calea Basarabiei si Soseaua Husi-Stanilesti - (Anexa)
Hotararea nr. 250 - privind darea în folosinta gratuita a imobilului Baia Populara, apartinând domeniului public al municipiului Husi, situat în strada Cpt.N.N.Cisman nr.20, catre Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara "Econova" pe o perioada de 15 ani - (Anexa)
Hotararea nr. 251 - privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public si a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 252 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.45 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în Consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 253 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.46 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii în educatie, înfiintate în unitatile de învatamânt de stat preuniversitar din municipiul Husi
Hotararea nr. 254 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa august 2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 255 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare infrastructura in cadrul proiectului integrat Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” în vederea accesarii unei finantari în cadrul apelului de proiect cu numarul POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritara 13: Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii,Prioritatea de investitii 9b:Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica ,economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale,Obiectivul specific 13.1:Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din România ,din cadrul POR 2014-2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 256 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Rest de executat-Construire Gradinita nr.8 Husi din cadrul proiectului integrat Regenerare cartier Corni din municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” în vederea accesarii unei finantari în cadrul apelului de proiect cu numarul POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritara 13: Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii,Prioritatea de investitii 9b:Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica ,economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale,Obiectivul specific 13.1:Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din România ,din cadrul POR 2014-2020 - (Anexa)