Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Octombrie 2016

Hotararea nr. 66 - privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Consiliului Local al municipiului Husi constituit la 21 iunie 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 67 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 68 - privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi, cu bunuri aferente Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare menajera - (Anexa)
Hotararea nr. 69 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren, proprietate privata a municipiului Husi, situat în municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9, 9A, 9B, 9C, în suprafata de 8525 mp - (Anexa)
Hotararea nr. 70 - privind aprobarea alipirii terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Husi în suprafata de 20 mp cu numarul cadastral 71974 si 8 mp cu numarul cadastral 75628 - (Anexa)
Hotararea nr. 71 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 3,75 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Piata Victoriei nr.1.E - (Anexa)
Hotararea nr. 72 - privind aprobarea închirierii unei suprafete de teren de 2,91 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, pentru balcon cu acces din exterior, situata în Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.B, parter, ap.2, beneficiar Cornea Mariana
Hotararea nr. 73 - privind aprobarea închirierii unei suprafete de teren de 3,30 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, pentru acces exterior, situata în Husi, strada Eroilor nr.6, bl.12, sc.D, ap.48, beneficiar Ciocoiu Cecilia
Hotararea nr. 74 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata în municipiul Husi, strada Anastasie Panu nr.2, în urma înstrainarii constructiei cu destinatia de locuinta parter - (Anexa)
Hotararea nr. 75 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata în municipiul Husi, strada Luceafarul nr.1.P, în urma înstrainarii constructiei cu destinatia de garaj
Hotararea nr. 76 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.27735 din 14.10.2011 , chirias SC ADARIAS SRL, pentru un teren în suprafata de 26 mp, din care 6 mp apartinând domeniului public al municipiului Husi si 20 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, în vederea amplasarii unor panouri publicitare, municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1000 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Ciprian Porumbescu nr.6
Hotararea nr. 78 - privind aprobarea locurilor pentru parcarile publice cu plata pe raza municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 79 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada 14 Iulie, nr.3, bl.30, sc.A, parter, ap.2 (fosta Bd.1 Mai)
Hotararea nr. 80 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, Organigramei si a Statului de functii al Cresei din Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 81 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 82 - privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi si a Caietului de obiective pentru intocmirea proiectului de management in vederea incheierii unui nou contract de management - (Anexa)
Hotararea nr. 83 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Executie lucrari de utilitati si sistematizare verticala locuinte ANL municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea prelungirii delegarii gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate,efectuat pe raza municipiului Husi
Hotararea nr. 85 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, si bugetului creditelor interne încheiata la data de 30.09.2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 86 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul I an scolar 2016-2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 87 - privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 88 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi începând cu data de 01.11.2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 89 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PARCURI VERZI HUSI pentru anul 2016
Hotararea nr. 90 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 821,56 mii lei reprezentând venituri proprii buget local – etapa octombrie 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 91 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa octombrie 2016 - (Anexa)