Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
 • Today's visitors: 158
 • Today's page views: : 444
 • Total visitors : 27,691
 • Total page views: 64,413

Directia Urbanism – Anunturi publice 2022

 • RAPORT – de informare si consultare a publicului – Etapa a II-a a elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferente PUZ – „Construire Hala cu structura metalica pentru adapostire utilizaje agricole”, extravilan Husi, Mun. Husi, judetul Vaslui, CF 74225, beneficiar S.C. Viacons Rutier S.R.L.
 • RAPORT –  de informare si consultare a publicului pentru documentatia PUZ-Extindere constructie ezistenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri. Amplasament: mun. HUsi, str. I.Al. Anghelus , nr.1, CF 72844, jud Vaslui, beneficiar Frentescu Emanuil
 • ANUNT – privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului cu privire la elaborare PUZ-Extindere constructie ezistenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri Amplasament: mun. HUsi, str. I.Al. Anghelus , nr.1, CF 72844, jud Vaslui, beneficiar Frentescu Emanuil
 • ANUNT – privind implicarea si consultarea publicului in etapa elaborarii propunerilor privind PUZ – „Construire Hala cu structura metalica pentru adapostire utilizaje agricole”, extravilan Husi, Mun. Husi, judetul Vaslui, CF 74225, beneficiar S.C. Viacons Rutier S.R.L.
 • RAPORT – al informarii si consultarii publicului – etapa I privind intentia de elaborare PUZ – „Construire Hala cu structura metalica pentru adapostire utilizaje agricole”, extravilan Husi, Mun. Husi, judetul Vaslui, CF 74225, beneficiar S.C. Viacons Rutier S.R.L.
 • ANUNT ETAPA a III-a – PUZ – Extindere constructie ezistenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri. Amplasament: mun. HUsi, str. I.Al. Anghelus , nr.1, CF 72844, jud Vaslui
 • ANUNT DE INTENTIE – privind elaborare PUZ – „Construire hala cu structura metalica pentru adapostire utilaje agricole”, extravilan Husi, Mun. Husi, jud. Vaslui, beneficiar S.C. Viacons Rutier S.R.L.
 • ANUNT – privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului, in suprafata de 16 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat pe str. Piata Victoriei, nr.11, conform O.U.G. 57/2019 si HCL 241/28.06.2022
 • ANUNT – privind intentia de elaborare – „Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) si al Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent PUG Municipiul Husi
 • ANUNT – privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1000 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Ciprian Porumbescu, nr.2F, conform O.U.G. 57/2019 si HCL 272/28.07.2022
 • ANUNT – privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 90 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Saca, nr.18B, conform O.U.G. 57/2019 si HCL 271/28.07.2022
 • ANUNT – privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 100 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Moldovei, nr.25B, conform O.U.G. 57/2019 si HCL 236/28.06.2022
 • RAPORT – de informare si consultare a publicului – Etapa a II-a a elaborarii propunerilor P.U.Z. si R.L.U. – PUZ Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri. Amplasament mun. Husi, str. I. Al. Anghelus, nr.1, beneficiar Frentescu Emanuil.
 • ANUNT – etapa a II-a – PUZ Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri. Amplasament mun. Husi, str. I. Al. Anghelus, nr.1, beneficiar Frentescu Emanuil.
 • RAPORT – etapa I – PUZ Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri. Amplasament mun. Husi, str. I. Al. Anghelus, nr.1, beneficiar Frentescu Emanuil.
 • ANUNT – privind intentie elaborare PUZ – Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri. Amplasament mun. Husi, str. I. Al. Anghelus, nr.1, beneficiar Frentescu Emanuil.
 • ANUNT – privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1.000 mp, situat in str. Ciprian Porumbescu, nr.2F
 • ANUNT – privind concesionarea prin licitatie publica a 6 loturi de teren intravilan
 • ANUNT – privind concesionarea prin licitatie publica a terenurilor in suprafata de 633mp, situat in str. Ciprian Porumbescu, nr.12, 2A, 2D, 2E
 • ANUNT – privind concesionarea prin licitatie publica a terenurilor in suprafata de 1000mp, situate in str. Ciprian Porumbescu, nr.2F
 • ANUNT – privind concesionarea prin licitatie publica a terenurilor in suprafata de 100mp, situate in str. Jomir, nr.2F
 • ANUNT – privind inchirierea prin licitatie publica a 4 loturi teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi.
 • PLAN DE MASURI  – pentru prevenirea arderii miristilor, stufului, tufarisurilor si a vegetatiei ierboasa – Husi 2022 (Campanie de constientizare a populatiei)
 • ANUNT –  privind asigurarea salubritatii terenurilor
 • ANUNT– privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 6.16 mp, situat in str. Calea Basarabiei, nr. 90A, conf HCL nr. 72/24.02.2022
 • ANUNT – privind pastrarea curateniei in albiile raurilor care strabat municipiul Husi
 • ANUNT – destinat persoanelor ce au depus cereri in vederea obtinerii unui lot de teren pentru construirea unei locuinte in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003
 • ANUNT LICITATIE – privind concesionarea a 14 loturi de teren.
 • ANUNT LICITATIE – privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 19.50 mp, situat in str. General Teleman nr.1A, conf. HCL 33/31.01.2022
 • CARTEA ALBA – Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Husi