Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 07 Septembrie 2016

Hotararea nr. 38 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2016
Hotararea nr. 39 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 40 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata in municipiul Husi,strada Sf. Gheorghe (fosta str.Dr.N.Lupu) nr.2.F, bl.I.8, lot nr.6, in urma instrainarii constructiei cu destinatia garaj - (Anexa)
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.B, bl.ANL.3, sc.B, parter, ap.3 si Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.B, bl.ANL.3, sc.C, parter, ap.2, solicitat de titularii contractelor de inchiriere Ivan Liviu Cornel si Diaconu Leonardo
Hotararea nr. 42 - privind avizul de principiu in vederea sustinerii financiare cu suma de 100.000 lei a lucrarilor de renovare a Parohiei Romano-Catolice “Nasterea Sfintei Fecioare Maria” din municipiul Husi
Hotararea nr. 43 - privind aprobarea finantarii lucrarilor de inregistrare sistematica avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul Husi, in scopul inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara - (Anexa)
Hotararea nr. 44 - privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele din parcul auto al Primariei Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 45 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 46 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, infiintate in unitatile de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Husi
Hotararea nr. 47 - privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.20 din 07.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 48 - privind organizarea evaluarii finale a managementului la Biblioteca Municipala ”Mihai Ralea” Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 49 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea finala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 50 - privind desemnarea persoanei care sa reprezinte interesele Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui
Hotararea nr. 51 - privind desemnarea reprezentantului Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti – judetul Vaslui (APC – Vaslui)
Hotararea nr. 52 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui
Hotararea nr. 53 - privind aprobarea delegarii de gestiune prin concesionare a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate in municipiul Husi, precum si aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a transportului public local, Caietul de sarcini, Instructiuni pentru ofertanti, Regulamentul de organizare si functionare si a comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 54 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului comercial nr.1, in suprafata construita de 53,59 mp si a cotei indivize de teren in suprafata de 11,08 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, Bd.1 Mai bl.25, sc.B, parter, cu numar cadastral 70339 - C1-U39 - (Anexa)
Hotararea nr. 55 - privind inchirierea fara licitatie publica a spatiului situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.25, sc.B, parter, judetul Vaslui, catre Senator Marian Dan-Mihai - (Anexa)
Hotararea nr. 56 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii spatiului nr.25, apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara
Hotararea nr. 57 - privind avizul de principiu in vederea sustinerii financiare cu suma de 110.000 lei a unor lucrari solicitate de Episcopia Husilor