Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 22 Decembrie 2020

Hotararea nr. 435 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi în Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 436 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi în Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii în Educatie, înfiintate în unitatile de învatamânt de stat preuniversitar din municipiul Husi
Hotararea nr. 437 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 438 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2021 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 439 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2021- (Anexa)
Hotararea nr. 440 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2021 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
Hotararea nr. 441 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 442 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 443 - pentru aprobarea unui aviz de principiu privind aprobarea cuprinderii in bugetul local pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 a sumelor necesare functionarii si desfasurarii activitatilor socio- educationale in cadrul Centrului Comunitar Integrat, obiectiv de investitii realizat in cadrul proiectului “Servicii Integrate pentru o Comunitate Inclusiva in Husi” COD SMIS 102220, in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului mentionat in perioada post implementare - (Anexa)
Hotararea nr. 444 -  privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV “HUSANA”
Hotararea nr. 445 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 185,0 mii lei reprezentand subventii primite de la bugetele Consiliilor Judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate si sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului - (Anexa)
Hotararea nr. 446 - privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2021 în cazul persoanelor fizice -utilizatori casnici
Hotararea nr. 447 - privind modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 448 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Cabinet Medical” amplasament Municipiul Husi, strada Toma Kisacov nr.1.E, judetul Vaslui, beneficiar C.M.F.Dr.Ciupilan Liliana S.R.L. Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 449 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a imobilului-teren intravilan în suprafata de 62,0 si constructie în suprafata de 18,0 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Stefan cel Mare nr.140.C - (Anexa)
Hotararea nr. 450 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 180,0 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Stefan Dimitrescu nr.1.A - (Anexa)
Hotararea nr. 451 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 299 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Ioan G.Vântu nr.13, catre domnul Tîrdea Alin Madalin, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 452 - privind însusirea de catre Consiliului Local al municipiului Husi a completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 453 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 407 din 24.12.2019 privind repartizarea camerei situate în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.47, bl.RECON, et.3, ap.56, judetul Vaslui, catre domnul Alexandrache Tiberiu
Hotararea nr. 454 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere nr. 4243 din 15.02.2018, al apartamentului situat în municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.82.A, bl.ANL.2, sc.B, et.2, ap.9, de pe numele Petrea Costel pe numele Sile Oana
Hotararea nr. 455 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a spatiului de la etajul Pietei Agroalimentare Husi, în suprafata de 603 mp, situat în strada Piata Victoriei nr.11, apartinând domeniului public al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 456 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - (Anexa)
Hotararea nr. 457 - privind emiterea avizului de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a unui numar de 25 loturi de teren, în suprafata de 300 mp fiecare, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situate în municipiul Husi, Cartier Dric, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 458 - privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 37 din 30.01.2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 459 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada G-ral Dr.Aviator Victor Anastasiu nr.14, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Balan Danut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 460 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Tudor Arghezi nr.76, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Gavrilescu Mihai-Andrei, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 461 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.45, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Golache Mihaela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 462 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.2, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Balint Daniela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 463 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.26, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Glodeanu Ion, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 464 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.3, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Tibuleac Florin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 465 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.9, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Grigoras Roxana-Georgiana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 466 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.43, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Ciortescu Pavel-Constantin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 467 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.51, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Bahnaru Maricel, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 468 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.10, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Sîrbu Ionela-Catalina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 469 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.12, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Solomon-Buja Catalin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 470 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.49, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Croitoru Amalia, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 471 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.20, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Ene Marian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 472 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.22, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Ene Radu -Ionut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 473 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.33, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Galusca Catalin – Ionut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 474 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.15, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Otet Geanina-Mirabela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 475 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.17, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Bîzgu Doina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 476 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.27, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Ciobotaru Ianis- Marian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 477 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.19, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Solomon Catalin-Aurelian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 478 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Inginer Ioan Neamtu nr.25, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Harabagiu Dana-Maria, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 479 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.38, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Nastasa Adriana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 480 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.10 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Grigoras Andrian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 481 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.22, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Condrea Vladut- Constantin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 482 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.4, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Iftinca Bogdan Claudiu, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 483 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.60 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Patrichi Alina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 484 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.45, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Popa Alina-Giorgiana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 485 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.40 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Nantu Razvan George, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 486 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.57, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Andrei Marius Ionut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 487 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.62.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Bucur Ioan –Andrei, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 488 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.19 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Resmerita Alina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 489 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.58 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Catargiu Andreea-Sabina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 490 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.56 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Dominte Ioan, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 491 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.46, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Timircan Andrei-Bogdan, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 492 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.47, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Cozma Danut-Vasile, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 493 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.33, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Masdrag Ionut-Marian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 494 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.20, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Prodan Iuliana-Roxana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 495 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.18, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Cîrjan Ionut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 496 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.14, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Bolea Vladut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 497 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.12, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Lungu Angela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 498 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.29, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Burhuc Stefania, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 499 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.27, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Caciula Oana - Mihaela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 500 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.22, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Mihalache Sergiu-Ionut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 501 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.5, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Dudeanu Ciprian Claudiu, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 502 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.31, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Murgoci Alexandra Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 503 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.6, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Pîrvan Andrei-Ionut, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 504 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.1, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Scîrlatescu Dorin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 505 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.12, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Paduraru Adrian-Aurel, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 506 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.10, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Paduraru Adriana-Mihaela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 507 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.14, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Pogîngeanu Adrian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 508 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.18, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Leonte Teodor-Sergiu, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 509 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.2, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Chirila Claudiu-Sorin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 510 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.6, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Busuioc Iulian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 511 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.16, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Rotaru Ana-Maria, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 512 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.8, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Blanaru Simona-Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 513 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.4, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Hutanu Alexandra-Cristina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - (Anexa)
Hotararea nr. 514 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18 din 30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica,subordonate Consiliului Local al municipiului Husi
Hotararea nr. 515 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 516 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 517 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2021-2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 518 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)