Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Iulie 2022

HOTARÂREA NR.268 - privind constatarea incetării de drept a unui mandat de consilier local si vacantarea acestuia
HOTARAREA NR.269 -privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18 din 30 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi, modificata prin HCL nr. 514 din 22.12.2020, HCL nr. 194 din 24.06.2021 si HCL nr. 108 din 31.03.2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR. 270 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice: Sistematizare teren pentru obiectivul de investitie - “Construire Baza sportiva Tip.1 strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Husi,judetul Vaslui“ - (Anexa)
HOTARAREA NR.271 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 90 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Saca, nr.18B -(Anexa)
HOTĂRÂREA NR. 272 - privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi, situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu, nr.2 F - (Anexa)
HOTARAREA NR.273 - privind preluarea contractului de concesiune nr.8400 din 24.03.2011, pentru terenul situat in Husi, str.Husi-Voloseni, nr.1, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTARAREA NR. 274 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu nr.cadastral 79710 în 2 loturi distincte, situat in Cartier Dric 2
HOTARAREA NR. 275 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren cu nr.cadastral 78938 în 2 loturi distincte, situat în Cartier Dric 3
HOTARAREA NR. 276 - privind aprobarea repartizarii a doua locuinte din fondul locativ de stat conform listei de prioritate pentru acordarea locuintelor cetatenilor ale caror dosare au fost admise în vederea obtinerii unei locuinte din fondul locativ de stat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.193 din 15.04.2020 - (Anexa)
HOTARAREA NR. 277 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vanzarii imobilului -apartament apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, Aleea Stadion, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, ap.72, catre actualul chirias, doamna Lupascu Maria
HOTARAREA NR. 278 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR.279 - privind rectificarea bugetului local -etapa II iulie 2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR.280 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iulie 2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR.281 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 225/17.06.2022 privind înfiintarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, institutie publica în subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA NR.282 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana Husi - (Anexa)
HOTARAREA NR. 283 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al «Clubului Sportiv Municipal Husana» Husi
HOTARAREA NR. 284 - privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietatea municipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Dric 2 si Cartier Dric 3
HOTARAREA NR. 285 - privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia - (Anexa)
HOTARAREA NR. 286 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (Anexa)
HOTARAREA NR. 287 - privind însusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)