Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Iunie 2022

Hotararea nr. 227 - privind aprobarea sumei de 53.798,21 lei cu TVA pentru obiectivul “Refacere sant betonat pe strada Neagoe Basarab din municipiul Husi, judetul Vaslui“
Hotararea nr. 228 - privind aprobarea sumei de 178.666,33 lei cu TVA pentru obiectivul “Realizare parcare Primaria Municipiului Husi, din municipiul Husi, judetul Vaslui“
Hotararea nr. 229 - pentru aprobarea bugetului proiectului “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi“SMIS 153168 accesat in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNI - (Anexa)
Hotararea nr. 230 - pentru aprobarea bugetului proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea “SMIS 153167 accesat in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNI - (Anexa)
Hotararea nr. 231 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse în vederea repartizarii locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996
Hotararea nr. 232 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în Comisia sociala de analiza a dosarelor depuse în vederea repartizarii locuintelor pentru tineri destinate închirierii conform Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Hotararea nr. 233 - privind aprobarea modificarii denumirii unor strazi din municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 234 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 235 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 301 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Tudor Arghezi nr.62, catre domnul Rezmerita Costel, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 236 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 100 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Moldovei nr.25.B - (Anexa)
Hotararea nr. 237 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 4540 din 26.05.1997, pentru terenul în suprafata de 300 mp situat in municipiul Husi, strada Anastasie Panu nr.26, teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 238 - privind aprobarea vânzarii imobilului “Camera Camin Recon”, situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3, ap.48, aflat în proprietatea municipiului Husi, domnului Patras Iulian, actualul chirias
Hotararea nr. 239 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1, sc.A, et.4, ap.11, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre Tenu Petru si Tenu Rodica, actualii chiriasi
Hotararea nr. 240 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Meleti Istrati nr.6, bl.23, sc.B, et.4, ap.38, catre actualul chirias,doamna Flot Ecaterina
Hotararea nr. 241 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului nr.13 in suprafata de 16,00 mp situat pe str. Piata Victoriei, nr. 11, spatiu apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 242 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 243 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi
Hotararea nr. 244 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 245 - privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 14549/11.05.2022 Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor, municipiul Husi, jud.Vaslui
Hotararea nr. 246 - privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 17110/31.05.2022 Reparatii strazi din cadrul proiectului POR (PIDU) municipiul Husi, jud.Vaslui
Hotararea nr. 247 - privind aprobarea ajustarii pretului contractului subsecvent de lucrari nr. 14154/13.07.2020 Reparatii strazi in municipiul Husi, program pentru anul 2020
Hotararea nr. 248 - privind aprobarea ajustarii pretului contractului subsecvent de lucrari nr. 26487/25.10.2021 Reparatii strazi in municipiul Husi, program pentru anul 2021
Hotararea nr. 249 - privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 11673/08.05.2019 - Modernizare prin asfaltare strazi in municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 250 - privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 12626/08.05.2021 - Realizare retea de alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU, strada Sulfinei din municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 251 - privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 12622/28.05.2021 - Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fdt. Viticulturii municipiul Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 252 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Construirea unui Teatru de Vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 - (Anexa)
Hotararea nr. 253 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 - (Anexa)
Hotararea nr. 254 - privind rectificarea bugetului local - etapa iunie 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 255 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iunie 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 256 - privind declararea unor terenuri situate în intravilanul municipiului Husi ca bun de uz si de interes public local - (Anexa)