Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 31 Martie 2022

Hotararea nr. 105 - privind punerea la dispozitia Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Husi a terenului în suprafata de 11.960 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, proprietatea municipiului Husi, situat în Drum Recea nr.1.B, în vederea infiintarii unui centru integrat pentru instalarea/montarea de corturi/containere pentru cazarea temporara a refugiatilor din Ucraina - (Anexa)
Hotararea nr. 106 - privind solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. Vaslui, în vederea realizarii lucrarilor de înregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 107 -privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Hotararea nr. 108 - privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile publice fara personalitate juridica, de subordonare locala, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Hotararea nr. 109 - privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Hotararea nr. 110 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 111 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 112 - privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2022 pentru copiii inscrisi la Cresa municipiului Husi
Hotararea nr. 113 - pentru aprobarea bugetului proiectului “Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane” cod SMIS 125731, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI - (Anexa)
Hotararea nr. 114 - privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2021/9/9.1/OS9.1” - (Anexa)
Hotararea nr. 115 - privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HU?I-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ” - (Anexa)
Hotararea nr. 116 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 117 - privind aprobarea alocarii sumei de 6.400 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii aprobate pentru Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 118 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731” - (Anexa)
Hotararea nr. 119 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa martie 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 120 - privind aprobarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local –domeniul sport pentru anul 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 121 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.127 din 26.04.2018 privind aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii - (Anexa)
Hotararea nr. 122 - privind aprobarea sumei de 130.001,47 lei cu TVA pentru obiectivul de investitii Lucrari de reabilitare retele de apa potabila si canalizare menajera în municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 123 - privind acordul de achizitii bunuri si lucrari finantate din Cota de dezvoltare aferente anului 2021 al operatorului de apa si canal – SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 124 -  privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu nr. 6822 din 22.03.2012, chirias Antohi Marius Catalin, pentru terenul în suprafata de 1,15 mp, situat în Husi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6, sc.C, parter, ap.43, pentru acces exterior - (Anexa) 
Hotararea nr. 125 -  privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu nr. 8002 din 11.04.2012, chirias Guzumas Florin, pentru terenul în suprafata de 7,00 mp, situat în Husi, strada Eroilor, bl.15, sc.D, parter, ap.2, pentru extindere balcon - (Anexa)
Hotararea nr. 126 -  privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10278 din 09.05.2017, chirias SC CARIERDINAMICASIG AGENT DE ASIGURARI SRL, pentru terenul în suprafata de 15,00 mp, situat în Husi, strada General Teleman nr.19.A, pentru birou de asigurari - (Anexa)
Hotararea nr. 127 -  privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 128 -  privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 267 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Victor Ion Popa nr.23, catre domnul David Andrei-Nicusor, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 129 -  privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Victor Ion Popa nr.82, catre doamna Orman Oxana, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acesteia
Hotararea nr. 130 -  privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 4 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate în proprietatea municipiului Husi, situate pe strada Ciprian Porumbescu - (Anexa)
Hotararea nr. 131 -  privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1000 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Ciprian Porumbescu nr.2.F - (Anexa)
Hotararea nr. 132 -  privind aprobarea concesionarii prin licitate publica a terenului în suprafata de 100 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Jomir nr.2.F - (Anexa)
Hotararea nr. 133 -  privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 16 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 134 -  privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 77416 în 3 loturi distincte, cu nr.cadastral 79488 în 2 loturi distincte si cu nr.cadastral 78604 în 4 loturi distincte situate in Cartier Dric.2
Hotararea nr. 135 -  privind aprobarea dezmembrarii imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79472 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 77795 în 4 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3
Hotararea nr. 136 -  privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vanzarii imobilului garsoniera apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48, catre actualul chirias, domnul Patras Iulian
Hotararea nr. 137 -  privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3, sc.A, parter, ap.1, judetul Vaslui, de pe numele Alexa Eugen pe numele Alexa Lenuta
Hotararea nr. 138 -  privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Husi in calitate de lider parteneriat si Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi în calitate de partener ,în vederea incheierii contractului de finantare pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168 în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC) - (Anexa)
Hotararea nr. 139 -  privind aprobarea cuprinderii in buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata, stabilite in baza Notei de neconformitate nr.152727.1/ 20.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” cod SMIS 126737
Hotararea nr. 140 -  privind rectificarea bugetului local cu suma de 2715,61 mii lei reprezentand venituri proprii, subventii si sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 - (Anexa)