Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 22 Aprilie 2021

Hotararea nr. 89 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2020 a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 90 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2020 a managementului la Casa de Cultura Municipala „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 91 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 92 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Centrului Public de Desfacere al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 93 - privind alocarea de fonduri in anul 2021, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25
Hotararea nr. 94 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25 - (Anexa)
Hotararea nr. 95 - privind alocarea de fonduri in anul 2021, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotararea nr. 96 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
Hotararea nr. 97 - privind alocarea de fonduri in anul 2021, din bugetul local, pentru  serviciile sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4
Hotararea nr. 98 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu  sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4 - (Anexa)
Hotararea nr. 99 - privind alocarea de fonduri in anul 2021, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi prin Asezamantul Social Sf. Mucenita Chiriachi Husi –Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19
Hotararea nr. 100 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi, prin Asezamantul Social „Sf. Mucenita Chiriachi Husi- Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice - str. M. Kogalniceanu nr.19 - (Anexa)
Hotararea nr. 101 - privind aprobarea alocarii sumei de 51.289,00 lei cu TVA, necesara realizarii proiectului tehnic, faza DALI, pentru obiectivul  »Reabilitare monument istoric “Casa Jenica Mitache” (corp C1), actuala Gradinita cu program normal nr.4 din municipiul Husi, judetul Vaslui »
Hotararea nr. 102 - privind alocarea sumei de 90.000 lei cu TVA catre Episcopia Husilor necesara pentru reparatii curente la Complexul Eparhial
Hotararea nr. 103 - privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 47/25.02.2021 privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 104 - privind constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Husi în suma de 110,0 mii lei
Hotararea nr. 105 - privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi
Hotararea nr. 106 - privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 170.000,0 lei pentru »Extindere retea de distributie oxigen medical Sectia Boli Infectioase si Compartimentele de Pneumologie si Psihiatrie - Spital Municipal “Dimitrie Castroian” Husi»
Hotararea nr. 107 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul II  an scolar 2020-2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 108 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2021 pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 109 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 -2022 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 110 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor – tronson II din Municipiul Husi ” - (Anexa)
Hotararea nr. 111 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Toma Anton din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 112 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa potabila si canalizare menajera in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 113 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa si canalizare menajera in Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 114 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Iojup Radu din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 115 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fundatura Viticulturii din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 116 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii  “Realizare retea cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 117 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Lucrari extindere retele apa potabila si canalizare menajera in  Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 118 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Înlocuire conducta apa potabila strada Ana Ipatescu din municipiul Husi,judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 119 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 120 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2022 pentru obiectivul de investitii Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 121 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 – 2022 pentru obiectivul de investitii »Centrala termica si grupuri sanitare Scoala Gimnaziala „Ion Creanga”» - (Anexa)
Hotararea nr. 122 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - (Anexa)
Hotararea nr. 123 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru obiectivul  “Reabilitarea  termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari - (Anexa)
Hotararea nr. 124 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2021 pentru Proiectul cu finantare FEN <> - (Anexa)
Hotararea nr. 125 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru Corp cladire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, a carui finantare este accesata în cadrul  Programului Operational  Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 10 Îmbunatatirea infrastructurii educationale, prioritate de investitii 10.1 investitiile în educatie, si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competente si învatare pe tot parcursul vietii prin  dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, obiectiv specific 10.2 Cresterea gradului de participare la învatamântul profesional si tehnic si învatare pe tot parcursul vietii - (Anexa)
Hotararea nr. 126 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2021 pentru Proiectul cu finantare FEN “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP - (Anexa)
Hotararea nr. 127 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru ac?iuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022 pentru obiectivul “Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai putin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP - (Anexa)
Hotararea nr. 128 - privind adoptarea bugetului local pe anul 2021 si estimat pentru anii 2022-2024 - (Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimat pentru anii 2022 - 2024 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
Hotararea nr. 130 - privind aprobarea vânzarii apartamentului  situat în  municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.D, et.4, ap.20, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 131 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.37 , bl.8,sc.A, parter,ap.1, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 132 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a imobilului Centrala termica nr.4, situata în strada Stefan cel Mare nr.14.D, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 133 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 174,0 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Ion Minulescu nr.34 - (Anexa)
Hotararea nr. 134 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor-terenuri cu numarul cadastral 78748 în 12 loturi distincte, cu numarul cadastral 78116 în 4 loturi distincte ?i cu numarul cadastral 78139 în 2 loturi distincte situate in Cartier Dric 3 - (Anexa)
Hotararea nr. 135 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a imobilelor – terenuri intravilane, curti-constructii, în suprafata de 164,00 mp, respectiv 36,0 mp, terenuri apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflate în proprietatea municipiului Husi, situate pe strada Corni nr.2.C, respectiv strada Corni nr.2.D - (Anexa)
Hotararea nr. 136 - privind modificarea anexei 2 din H.C.L. nr. 442/22.12.2020 privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2021
Hotararea nr. 137 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Schimbare destinatie din constructii industriale si edilitare în spatiu comercial”, amplasament: municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.1, judetul Vaslui, beneficiar S.C. Xiang MJ SRL - (Anexa)