Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Septembrie 2019

Hotararea nr. 287 - privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor singure pentru situatiile deosebite prevazute în Anexa nr. 1 la HCL nr. 263/29.08.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 288 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 289 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.253 din 29.08.2018 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.46 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii în educatie, înfiintate în unitatile de învatamânt de stat preuniversitar din municipiul Husi
Hotararea nr. 290 - privind completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.17 din 29.01.2019 - (Anexa) 
Hotararea nr. 291 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.30901 din 20.12.2004, încheiat cu d-na dr.Moisanu Gabriela, pentru spatiul cabinetului medical individual, situat în incinta imobilului "Dispensar medical nr.1" din B-dul 1 Mai nr.4, bl.25, parter, în suprafata totala de 85,81 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi
Hotararea nr. 292 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie «Reabilitare instalatii de incalzire Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 293 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie «Lucrari privind asigurarea de utilitati pentru obiectivul "Reabilitare Centrul Comunitar Integrat în municipiul Husi”» - (Anexa)
Hotararea nr. 294 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Crizantemelor nr.3, bl.14, sc.C, et.4, ap.53, catre actualul chirias
Hotararea nr. 295 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Schit nr.10, bl.H.2, et.2, ap.21, catre actualul chirias
Hotararea nr. 296 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.A, et.4, ap.18, aflat in propietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 297 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în Soseaua Husi - Stanilesti nr.5, bloc Camin 1, sc.A, parter, ap.7, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 298 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Scolii nr.2, bl.33, sc.B, et.3, ap.36, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 299 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate în municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.9.B, bloc ANL3, sc.B, et.1, ap.5 si Soseaua Husi-Stanilesti nr.9B, bloc ANL 3,sc.A, et.3, ap.13, solicitat de titularii contractelor de închiriere Dibu Nicoleta Melania si Vasilache Larisa Evandia
Hotararea nr. 300 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 4,40 mp situat în strada Stefan cel Mare, in fata magazinului I.F.Alexandrache Mihai Georgel si a terenului în suprafata de 10,00 mp situat în strada Stefan cel Mare in fata magazinului apartinând SC Raul Servcom SRL, terenuri apartinând domeniului public al municipiului Husi, aflate în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 301 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 19,00 mp situat în strada Al.I.Cuza nr.6.I, în fata bl.I.1, teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi - (Anexa) 
Hotararea nr. 302 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Victor Ion Popa nr.66, catre domnul Busuioc Sorin, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 303 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 329 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Ion Minulescu nr.24, catre doamna Biciusca Andreea - Claudia, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 304 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 4 loturi de teren, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, Zona Dric, nr.2 , judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 305 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 151 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.74 - (Anexa)
Hotararea nr. 306 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77476 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 307 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77370 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77434 în 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa) 
Hotararea nr. 308 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 23526 din 22.09.2004 pentru terenul in suprafata de 970,73 mp situat in municipiul Husi, strada Gugiuman Ion nr.7
Hotararea nr. 309 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Locuinta parter si împrejmuire proprietate, amplasament: Municipiul Husi, Soseaua Husi-Iasi nr.5.X, judetul Vaslui, C.F. 77169, beneficiar Zahariea Doina - (Anexa)
Hotararea nr. 310 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL având ca beneficar pe doamna Ghita Enache Stela