Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Februarie 2020

Hotararea nr. 54 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2020
Hotararea nr. 55 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura Municipala ”Alexandru Giugaru” Husi , institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 56 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura Municipale ”Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 57 - privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala”Mihai Ralea” Husi , institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 58 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 59 - privind desfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Husi, serviciu fara personalitate juridica, subordonat Consiliului Local al municipiului Husi
Hotararea nr. 60 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 61 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 62 - privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 600.000,0 lei reprezentând contributia pentru asigurarea cheltuielilor de functionare ale Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi
Hotararea nr. 63 - privind aprobarea repartizarii sumei de 74,2 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi
Hotararea nr. 64 - privind constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Husi în suma de 10,0 mii lei
Hotararea nr. 65 - privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” cod SMIS 126737, accesat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru apelul de proiecte POR/2018/8/8.1.A/1/7 regiuni -(Anexa)
Hotararea nr. 66 - privind aprobarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi , judetul Vaslui pentru anul 2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 67 - privind aprobarea Programului de reparatii strazi din cadrul Proiectului P.O.R. ( P.I.D.U) in municipiul Husi,judetul Vaslui -(Anexa)
Hotararea nr. 68 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a contributiei locale pentru obiectivul de investitie "Modernizare strazi în municipiul Husi" -(Anexa)
Hotararea nr. 69 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru "Lucrari de demolare coturi de fum de la centralele termice de cartier din municipiul Husi, judetul Vaslui " -(Anexa)
Hotararea nr. 70 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru "Reamenajare curte Cresa Municipiul Husi, judetul Vaslui" -(Anexa)
Hotararea nr. 71 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Modernizare prin asfaltare strada Pavel Tacu din municipiul Husi, judetul Vaslui " -(Anexa)
Hotararea nr. 72 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Salcâmului , municipiul Husi, judetul Vaslui” -(Anexa)
Hotararea nr. 73 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie”Modernizare prin asfaltare strada Mos Ion Roata, municipiul Husi , judetul Vaslui”  -(Anexa)
Hotararea nr. 74 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Fdt.Movilelor , municipiul Husi, judetul Vaslui” -(Anexa)
Hotararea nr. 75 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Fdt.Calarasi , municipiul Husi, judetul Vaslui” -(Anexa)
Hotararea nr. 76 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie”Modernizare prin asfaltare strada Dobrina – fundatura, municipiul Husi , judetul Vaslui”  -(Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Fîntînilor , municipiul Husi, judetul Vaslui” -(Anexa)
Hotararea nr. 78 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Crucii, municipiul Husi, judetul Vaslui” -(Anexa)
Hotararea nr. 79 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Iojup Radu, municipiul Husi, judetul Vaslui “ -(Anexa)(Anexa)
Hotararea nr. 80 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie “ Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor – tronson 2, municipiul Husi , judetul Vaslui “ -(Anexa)
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie “Reparatii invelitoare corp cladire Liceul Tehnologic Ioan Corivan, municipiul Husi, judetul Vaslui “ -(Anexa)
Hotararea nr. 82 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul de investitie “Amenajare parc strada Bariera Pascal , municipiul Husi , judetul Vaslui “ -(Anexa)
Hotararea nr. 83 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Reamenajare loc joaca strada A.I.Cuza – Parc Cercetasi in Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Reamenajare loc de joaca strada 1 Decembrie in Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 85 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Reamenajare loc de joaca strada Alexandru Giugaru in Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 86 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Reamenajare loc de joaca strada A.I.Cuza ( lânga magazinul Jysk) in Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 87 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Amenajare parc strada Bariera Pascal in Municipiul Husi” -(Anexa)
Hotararea nr. 88 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “ Realizare canalizare menajera strada Dobrina din Municipiul Husi” -(Anexa)
Hotararea nr. 89 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Crucii din Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 90 -  privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “ Modernizare prin asfaltare strada Salcâmului din Municipiul Husi” -(Anexa)
Hotararea nr. 91 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Fundatura Calarasi din Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 92 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “ Modernizare prin asfaltare strada Iojup Radu din Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 93 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul de investitii “ Modernizare prin asfaltare strada Fundatura Dobrina din Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 94 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru obiectivul ”Program reparatii strazi 2020” -(Anexa)
Hotararea nr. 95 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2021 pentru Proiectul cu finantare FEN <> -(Anexa)
Hotararea nr. 96 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2022 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Fîntînilor din Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 97 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Modernizare prin asfaltare strada Mos Ion Roata din Municipiul Husi” -(Anexa)
Hotararea nr. 98 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II in Municipiul Husi ” -(Anexa)
Hotararea nr. 99 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2017 -2020 pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi in Municipiul Husi” -(Anexa)
Hotararea nr. 100 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari -(Anexa)
Hotararea nr. 101 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2021 pentru Proiectul cu finantare FEN “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP -(Anexa)
Hotararea nr. 102 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL HUSI pentru anul 2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 103 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2020 -(A(Anexa)nexa)
Hotararea nr. 104 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimat pentru anii 2021-2023  -(Anexa)
Hotararea nr. 105 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimat pentru anii 2021 - 2023 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii -(Anexa)
Hotararea nr. 106 - privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Husi nr. 402/24.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de salubritate în municipiului Husi
Hotararea nr. 107 - privind aprobarea modificarii Hotãrarii Consiliului Local al municipiului Husi nr.58 din 18 martie 2011 pentru aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare cãtre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI -(Anexa)
Hotararea nr. 108 - privind aprobarea actualizarii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Husi , judetul Vaslui si alocarea sumei de 595.000,00 lei cu TVA inclus necesara actualizarii
Hotararea nr. 109 - privind modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 110 - privind aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului Husi în domeniul public al municipiului Husi a terenului în suprafata de 7098 mp situat în strada Mihail Kogalniceanu nr.11
Hotararea nr. 111 - privind aprobarea unui schimb de locuinte ANL situate in municipiul Husi , Bd.1 Mai nr.5, bl.L.1,sc.A,et.1,ap.9, si Soseaua Husi-Stanilesti nr.9, bl.ANL.1, sc.A,et.1,ap.8, solicitat de titularii contractelor de închiriere Solomon Monica si Valea Elena Carmen
Hotararea nr. 112 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Schit nr.10, bl.H.2,sc.B,et.2,ap.21 , aflat în proprietatea municipiului Husi , catre actualul chirias
Hotararea nr. 113 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Schit nr.8, bl.H.3,sc.D,et.4,ap.57, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 114 - privind aprobarea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi , situat în strada 1 Decembrie nr.47, bloc Recon, sc.A, et.2, ap.33, catre actualul chirias
Hotararea nr. 115 - privind aprobarea alipirii terenurilor apartinând domeniului privat al municipiului Husi în suprafata de 242 mp cu numarul cadastral 77710 si 52 mp cu numarul cadastral 77713 -(Anexa)
Hotararea nr. 116 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata în municipiul Husi , strada Mihail Sadoveanu nr.2, în urma înstrainarii constructiei cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 117 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 495 mp , apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada Dacia nr.65, catre domnul Botezatu Ionel
Hotararea nr. 118 - pentru revocarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.331 din 31.10.2019 privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata , modificata si completata
Hotararea nr. 119 - privind emiterea avizului de principiu în vederea concesionarii prin licitatie publica a unui numar de 2 loturi de teren , în suprafata de 300 mp fiecare , apartinând domeniului privat al municipiului Husi , situate în municipiul Husi, Cartier Dric, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte  -(Anexa)
Hotararea nr. 120 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi , situat în Aleea Stadionului nr.2, bl.18, sc.D, et.4,ap.78 , catre actualul chirias
Hotararea nr. 121 - privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 37 din 30.01.2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 122 - privind acordarea unui aviz de principiu privind racordarea la sistemul de distributie gaze naturale al municipiului Husi, în calitate de concedent, comunei Duda-Epureni
Hotararea nr. 123 - privind acordarea unui aviz de principiu privind racordarea la sistemul de distributie gaze naturale al municipiului Husi, în calitate de concedent, comunei Drînceni
Hotararea nr. 124 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77459 în 2 loturi distincte , cu numarul cadastral 77465 in 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77620 in 3 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 -(Anexa)
Hotararea nr. 125 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77766 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77428 în 4 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3 -(Anexa)
Hotararea nr. 126 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 250 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Barbu Lautaru nr.3.C, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Albei Iulia-Ema, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 127 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 41 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Timofte Marinela , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 128 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 39 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Tînta Robert , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Tudor Arghezi nr. 74 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Caciula Silvia-Andreia , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 130 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.52 pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Sîmbotin Gabriel – Mihai , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 131 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.44, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Zota Alexandru – George precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 132 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr. 24 pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Petrache Ionela Cristina precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 133 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr. 26 pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Nastas Oana – Alexandra , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 134 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Mihail Sadoveanu nr.32 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Butnaru Diana – Elena , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 135 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Gheorghe Melinte nr.21, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Cascaval Gheorghita , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 136 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.9 pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Arteni Gabriel precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 137 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.59 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Dima Alin -Vasilica precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 138 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Mihail Sadoveanu nr.22 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Melinciuc Mihaela , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 139 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Mihail Sadoveanu nr.30 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Grosu Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 140 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.22 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Dascalu Valentin – Dragos , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 141 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.61 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Purice Madalina , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 142 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.18 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Moraru Robert – Mihai precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 143 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.28 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Potroghiru Roxana-Elena precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 144 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.63 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Buraga Mariana precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 145 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.65 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Dacu Ionut  precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 146 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.50, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Alexa Dragos-Marian precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 147 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.36, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Roman Daniel-Narcis precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 148 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.20, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Cazan Silvia precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 149 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.40, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Scarlat Viviana precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 150 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.28, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Pascal Ana-Maria precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 151 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 9 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Dodiu Cosmin-Adrian , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 152 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 7 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Dodiu Anca Biatrice , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 153 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.47 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Balamus Cornelia – Lucica, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 154 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 43 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Chiriac Adriana - Cerasela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 155 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 31 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Stan Caterina , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 156 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 45, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Chiriac Nicoleta - Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 157 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 17 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Puiu Iuliana - Adriana , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 158 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 13 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Mocanu Ancuta, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 159 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr. 11, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Iorga Catalin – Alin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 160 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.36, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Ciobanu Mihaela precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 161 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor inginer Ioan Neamtu nr.41, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Polojan Mariana precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -(Anexa)
Hotararea nr. 162 - privind preluarea bunurilor de colectare deseuri – eurocontainere si europubele de la SC “ECOSALUBRIZARE PREST” S.R.L. HUSI si transmiterea acestora catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui în vederea utilizarii acestora în « Sistemul integrat de management al deseurilor solide în judetul Vaslui »  - Zona III Husi -(Anexa)