Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 Martie 2017

Hotararea nr. 67 - privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI si aprobarea contractului de mandat al acestuia -(Anexa)
Hotararea nr. 68 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 69 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 2533 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.2.A -(Anexa)
Hotararea nr. 70 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 1000 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.2.B -(Anexa)
Hotararea nr. 71 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unor terenuri, apartinând domeniului privat al municipiului Hu?i, în vederea construirii de garaje -(Anexa)
Hotararea nr. 72 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.6250 din 10.03.2005, concesionar d-na dr.Chirila Mariana, pentru spatiul cabinet stomatologic nr.1, situat în incinta imobilului “Stomatologie”, în suprafata totala de 42,13 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21 -(Anexa)
Hotararea nr. 73 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.6822 din 22.03.2012, chirias ANTOHI MARIUS - CATALIN, pentru terenul în suprafata de 1,15 mp, situat în Husi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6, sc.C, parter, ap.43, pentru acces exterior -(Anexa)
Hotararea nr. 74 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.45 din 07.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în Consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 75 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui
Hotararea nr. 76 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, si bugetului creditelor interne incheiata la data de 31.12.2016 -(Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind aprobarea Programului multianual de reparatii strazi în municipiul Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 78 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Alimentare cu apa potabila zona locuinte ANL de pe Soseaua Husi-Iasi, nr.74-76 din municipiul Husi“ -(Anexa)
Hotararea nr. 79 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Executie lucrari de utilitati si sistematizare verticala locuinte ANL in municipiul Husi“ -(Anexa)
Hotararea nr. 80 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie «Reparatii Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi » -(Anexa)
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Instalatie stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi“ -(Anexa)
Hotararea nr. 82 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 - 2018 pentru obiectivul «Program de reparatii strazi Municipiul Husi» -(Anexa)
Hotararea nr. 83 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2018 pentru obiectivul de investitii «Alimentare cu apa potabila zona locuinte ANL de pe Soseaua Husi-Iasi nr.74 -76 din Municipiul Husi» -(Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Executie lucrari de utilitati si sistematizare pe verticala locuinte ANL Municipiul Husi» -(Anexa)
Hotararea nr. 85 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Reparatii Casa de Cultura “Alexandru Giugaru“ Husi » -(Anexa)
Hotararea nr. 86 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017-2018 pentru obiectivul de investitii «Instalatie stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi» -(Anexa)
Hotararea nr. 87 - privind alocarea de fonduri in anul 2017, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotararea nr. 88 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 -(Anexa)
Hotararea nr. 89 - privind alocarea de fonduri in anul 2017, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
Hotararea nr. 90 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43 -(Anexa)
Hotararea nr. 91 - privind alocarea de fonduri in anul 2017, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai , bl. 25,Sc. D, parter
Hotararea nr. 92 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25, Sc. D, parter -(Anexa)
Hotararea nr. 93 - privind alocarea de fonduri in anul 2017, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12
Hotararea nr. 94 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12 -(Anexa)
Hotararea nr. 95 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si estimat pentru anii 2018-2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 96 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimat pentru anii 2018-2020 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii -(Anexa)