Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Februarie2022

Hotararea nr. 66 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 67 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.03.2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 68 - privind darea în administrarea SC Ecosalubrizare Prest SRL Husi, a imobilului Centrala termica nr.8 – teren si constructie, cu suprafata construita de 250 mp si teren în suprafata de 250 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, strada Diaconu Irimia nr.3.B, pe perioada derularii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Husi, prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 69 - privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public / privat al municipiului Husi, în vederea desfasurarii de activitati sezoniere si ocazionale - (Anexa)
Hotararea nr. 70 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 71 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Locuinta si împrejmuire, amplasament: municipiul Husi, Drum Dumitru Donea nr.24.C, CF 73306, judetul Vaslui, beneficiar Pisaltu Bogdan Daniel - (Anexa)
Hotararea nr. 72 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 6,16 mp situat pe strada Calea Basarabiei nr.90.A, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 73 - privind aprobarea concesionarii directe a terenului în suprafata de 655 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada A.I.Cuza nr.1
Hotararea nr. 74 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 14 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate în proprietatea municipiului Husi, situate în zona Cartierului Dric - (Anexa)
Hotararea nr. 75 - privind aprobarea modificarii contractului de concesiune nr.196 din 07.01.2020, încheiat cu SC “FRAILE” S.R.L
Hotararea nr. 76 - privind aprobarea alipirii terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Husi cu numarul cadastral 77412 în suprafata de 475 mp si cu numarul cadastral 79589 în suprafata de 2872 mp, situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 77 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu nr.cadastral 79486 în 2 loturi distincte situate in Cartier Dric.2
Hotararea nr. 78 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79682 în 4 loturi distincte, cu nr. cadastral 79481 în 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 79541 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 79647 în 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 78644 în 4 loturi distincte si cu nr. cadastral 79471 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3
Hotararea nr. 79 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, avand ca obiect terenurile apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de garaj sau magazie, a caror valabilitate expira în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 80 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat pe Aleea Mihail Kogalniceanu nr.2, bl.10, sc.B, et.4, ap.3, catre actualul chirias,doamna Temneanu Florica (casatorita Leontescu)
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Luceafarul nr.1, bl.T.1, sc.C, parter, ap.2, judetul Vaslui, de pe numele Alexa Maria, pe numele Stoian Mirela
Hotararea nr. 82 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada 14 Iulie nr.8, bl.28, sc.B, et.2, ap.11, judetul Vaslui, de pe numele Nastas Iulian pe numele Nastas Tudurita
Hotararea nr. 83 - privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia - (Anexa)
Hotararea nr. 84 - privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local al municipiului Husi pentru anul 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 85 - privind alocarea de fonduri in anul 2022, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi, cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4
Hotararea nr. 86 - privind alocarea de fonduri in anul 2022, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotararea nr. 87 - privind alocarea de fonduri in anul 2022, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25
Hotararea nr. 88 - privind alocarea de fonduri in anul 2022, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi prin Asezamantul Social Sf. Mucenita Chiriachi Husi –Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19
Hotararea nr. 89 - privind alocarea de fonduri in anul 2022, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Fundatia Star of Hope” Romania, prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate, cu sediul in Husi, str. Corni nr.79
Hotararea nr. 90 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi str. Melchisedec nr.4 - (Anexa)
Hotararea nr. 91 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
Hotararea nr. 92 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 25 - (Anexa)
Hotararea nr. 93 -  privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi, prin Asezamantul Social „Sf. Mucenita Chiriachi Husi”- Serviciu social de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogalniceanu nr.19 - (Anexa)
Hotararea nr. 94 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Fundatia Star of Hope” Romania ,prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflati in dificultate, cu sediul in Husi, str. Corni nr.79 - (Anexa)
Hotararea nr. 95 - privind aprobarea includerii in bugetul local, a sumei de 300.000 lei, in vederea acordarii unui sprijin financiar ASOCIATIEI “CLUBUL SPORTIV HUSANA” - (Anexa)
Hotararea nr. 96 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Husi în Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui (APC VASLUI)
Hotararea nr. 97 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Husi in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a Comunei Grivita, judetul Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui
Hotararea nr. 98 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa februarie 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 99 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)