Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Septembrie 2018

Hotararea nr. 264 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 265 - privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 266 - privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi, cu bunuri aferente Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare menajera - (Anexa)
Hotararea nr. 267 - privind trecerea terenului situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.110.A din domeniul privat al municipiului Husi în domeniul public al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 268 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 77110 in suprafata de 116599 m.p, situat in Cartier Dric 3, proprietatea privata a municipiului Husi, in 3 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 269 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 76481 in suprafata de 22664 m.p, situat in Cartier Dric 2, proprietatea privata a municipiului Husi, in 2 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 270 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 6(sase) loturi de teren apartinând domeniului public al municipiului Husi, situate în strada Stefan cel Mare- (Anexa)
Hotararea nr. 271 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a 6 loturi de teren apartinând domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 272 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 8,40 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Scolii nr.14,bl.27,sc.F,parter, în dreptul apartamentului nr.3, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 273 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Costache Olareanu nr.27, catre domnul Archire Iulian si doamna Archire Vasilica Laura, aferenta imobilului cu destinatie de locuinta, proprietate a acestora
Hotararea nr. 274 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 611,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în municipiul Husi, strada Al.I.Cuza nr. 56, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 275 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 27 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.1.C, langa blocul B.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 276 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 13 mp apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.1.B, langa blocul B.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 277 - privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 291,00 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Husi, strada Ieremia Movila nr.22, catre doamna Cozma Petronela si domnul Werbonat Gerald
Hotararea nr. 278 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzarii apartamentului apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situat în Aleea Stadionului nr.4, bl.19, sc.A, et.1, ap.7, catre actualul chirias
Hotararea nr. 279 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, parter, ap.1, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 280 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Bd.1 Mai bl.25, sc.A, et.4, ap.18, aflat în proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 281 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.23229 din 14.09.2017, chirias SC "MARUL DE AUR" SRL - (Anexa)
Hotararea nr. 282 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - (Anexa)
Hotararea nr. 283 - pentru modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.10 din 31.01.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 284 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie «Lucrari de reparatii ale instalatiei sanitare din subsolul cladirii caminului - internat Colegiul Agricol "Dimitrie Cantemir" - Gradinita nr.2 si înlocuire conducta de canalizare menajera Gradinita nr.13 din Municipiul Husi» - (Anexa)