Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 30 Iunie 2017

Hotararea nr. 146 -  pentru rectificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.45 din 28.02.2017 privind predarea spatiului în suprafata construita de 110,02 mp si cota indiviza de teren de 31,03 mp, apartinând domeniului public al municipiului Husi, pozitia nr.447, situat în municipiul Husi strada Stefan cel Mare, nr.18, bl.L.4, sc.A, parter si a sediilor secundare situate în municipiul Husi, strada Diaconu Irimia nr.3, strada Husi-Stanilesti nr.2.A, judetul Vaslui , în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Husi, prin concesiune, nr. 9598 din 01.04.2011, catre SC “ECOSALUBRIZARE PREST” SRL Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 147 -  pentru rectificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.44 din 28.02.2017 privind predarea spatiului în suprafata construita de 451,61 mp si cota indiviza de teren de 217,09 mp, apartinând domeniului public al municipiului Husi, pozitia nr.447, situat în municipiul Husi strada Stefan cel Mare, nr.18, bl.L.4, sc.A+B, parter, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare , prin concesiune, nr. 9810 din 06.04.2011, catre SC ”AQUAVAS”SA Vaslui
Hotararea nr. 148 -  privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 149 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte  - (Anexa)
Hotararea nr. 150 - privind preluarea contractelor de concesiune asupra unor suprafete de teren situate in municipiul Husi, strada Sf.Gheorghe, in urma instrainarii constructiilor cu destinatia de garaje
Hotararea nr. 151 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere nr.1237 din 17.03.2003 pentru imobilul situat in municipiul Husi, strada M.Kogalniceanu nr.2, bl.10, sc.A, parter, ap.1, judetul Vaslui
Hotararea nr. 152 - privind aprobarea apartamentarii bloc ANL2 - 32 apartamente, situat in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, nr. 9A, judetul Vaslui, numar cadastral 76044-C1  - (Anexa)
Hotararea nr. 153 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua spatii cu destinatia de cabinete medicale situate in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.21, in incinta Stomatologiei, in vederea desfasurarii activitatii medicale de "tura-contratura”  - (Anexa)
Hotararea nr. 154 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 52 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Alexandru Ioan Cuza, in fata bl.H.5, sc.B, parter, in vederea amplasarii unor mese si a unor umbrele  - (Anexa)
Hotararea nr. 155 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20,00 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Piata Victoriei, langa Hala Veche pentru amplasarea unei constructii in vederea comercializarii de flori naturale.  - (Anexa)
Hotararea nr. 156 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 113 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Ieremia Movila nr.49.A, judetul Vaslui  - (Anexa)
Hotararea nr. 157 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 27 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada I. A. Anghelus nr.12.A, judetul Vaslui  - (Anexa)
Hotararea nr. 158 - privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 177 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Paul Barais nr.9, catre domnul Pacuraru Vasile  - (Anexa)
Hotararea nr. 159 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului comercial in suprafata construita de 92 mp si a cotei indivize de teren in suprafata de 17,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, Bd.1 Mai bl.25, sc.B, parter, cu numar cadastral 70339 - C1-U79  - (Anexa)
Hotararea nr. 160 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 162 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Stefan cel Mare nr.53 - (Anexa)
Hotararea nr. 161 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.35 din 28.02.2017 privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.A, et.3, ap.14, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 162 - pentru modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi,judetul Vaslui  - (Anexa)
Hotararea nr. 163 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 164 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 165 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa iunie 2017  - (Anexa)
Hotararea nr. 166 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Husi in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii AQUAVAS S.A. Vaslui
Hotararea nr. 167 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru aprobarea realizarii de documentatii in vederea accesarii unei finantari in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari, pentru realizarea reabilitarii termice/modernizarii corpului de cladire A1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir “ Husi, situat in strada Mihail Kogalniceanu nr.17 Husi
Hotararea nr. 168 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 34,60 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in Soseaua Husi-Stanilesti nr.8.B  - (Anexa)